ABSTRACT

Anestesi, analgesi og avliving av forsøksdyr. Hva er nytt?

Richard Fosse & Adrian Smith*
Vivariet, Haukeland sykehus, Universitetet i Bergen & *Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole, Oslo


Flere nye farmaka er nå tilgjengelige for anestesi av de vanlige forsøksdyrartene. Disse inkluderer nye inhalasjonsmidler og spesifikke alfa-2 agonister. Balansert anestesi er ofte kombinert med bruken av antagonister (spesifikke motgifter) som resulterer i rask postoperativ oppvåkning. Mange protokoller med bruk av slike agonist/antagonist kombinasjoner medfører imidlertid en supplering med analgetika for å oppnå en fullstendig tilfredsstillende anestesi. En ny generasjon av NSAID'er (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) er også blit tatt i bruk i mange slike protokoller. Introduksjonen av disse nye NSAID'ene har ført til langt bedre analgesi for mange forsøksdyrarter. De kan enten brukes alene eller i kombinasjon med opioider. Nye måter å administrere anestetika og analgetika er også kommet den senere tiden. Spesielt er det anvendelsen av epidurale og spinale teknikker som det rettes mye oppmerksomhet mot. Disse teknikkene virker lovende, spesielt i den postoperative fasen. Teknikker for human avliving av forsøksdyr har vært evaluert av en arbeidskomité på oppdrag fra EU-direktoratet (EU DGIX). Komitéens rapport fokusserer på behovet for å skreddersy avlivingsmetoden til de enkelte forsøksprotokollene. Den økende bruken av fisk og andre marine arter har avdekket et stort behov for kunnskap om metoder for anestesi og analgesi hos disse dyrene. Det er like viktig at avlivingmetoden diskuteres og godkjennes tidlig når dyreforsøk planlegges.
Tilbake til Scand-LAS programmet.
This page is provided by the server of the Laboratory Animal Unit, at the Norwegian College of Veterinary Medicine, Oslo.