ABSTRACT

Biorytmer-influerer de på dine dyr?

Helga Høgåsen
Norges veterinærhøgskole, Oslo


Biorytmer, eller rytmiske biologiske prosesser, finnes hos alle levende organismer, og kan ofte påvirke resultatene av dyreforsøk på en svært alvorlig måte. De kan ikke fjernes ved at dyrene holdes under konstante betingelser. Derimot kan de tildels reguleres av ytre påvirkninger, som for eksempel lys, temperatur, lyd, sosiale interaksjoner, tilgang på mat og vann, og tidspunkt for stell. Strengt kontrollerte rutiner angående hvilke ytre påvirkninger forsøksdyr utsettes for, vil derfor kunne føre til bedre og mer forutsigbare resultater ved forsøk med dyr.
Tilbake til Scand-LAS programmet.
This page is provided by the server of the Laboratory Animal Unit, at the Norwegian College of Veterinary Medicine, Oslo.