ABSTRACT

STANDARD OPERASJONSPROSEDYRER (SOP) OG DE TRE R'ENE

Rolf Nordmo
VESO Vikan AkvaVet, Namsos, Norge


Et godt system for standard operasjonsprosedyrer (SOP) er nødvendig for å sikre god laboratoriepraksis (GLP). Selv uten GLP krav vil et hvert kvalitetslaboratorium ha behov for godkjente skriftlige arbeidsprosedyrer. Slike prosedyrer er også en nødvendighet for god ledelse.

Følgende utsagn om SOP gitt av W. Edwards Deming kan benyttes overfor forskere som synes SOPer blir en tvangstrøye som hemmer kreativiteten: "Bruk standarder, dvs SOPer som en frigjører av ressurser på problemområder som allerede er løst og har blitt rutine, slik at disse ressursene kan benyttes til kreativt arbeid innen problemområder som fortsatt er uløste."

En vellykket innføring av SOPer krever: