Program, Scand-LAS Symposium,
Hafjell, 15. - 19. april 1998


Det vitenskapelige programmet på engelsk starter torsdag 16 april kl. 08.15. Det skandinavisk språklige programmet starter torsdag 16.april kl. 17.30. Tema for gruppearbeid er spesifisert på påmeldingsskjema. Vennligst anmerk i prioritert rekkefølge hvilke grupper du ønsker å delta i.


Torsdag, ettermiddag:
Åpning / velkommen. Axel Kornerup Hansen: Sammendrag av dagens engelskspråklige program.

Fredag, formiddag:
Tore Framstad: Store dyr som forsøksdyr.
(A) Tore Framstad: Demonstrasjon av håndtering og teknikker på store dyr.
(B) Dag Marcus Eide: Hva er spesielt med transgene dyr?
(C) Adrian Smith: audiovisuelt program
A, B & C alternerer.
Lunsj

Fredag, ettermiddag:
Utstillere / postere
Hanne-Marja Voipio: Ljud: buller eller variation?
Kristina Dahlborn: Miljøfaktorernas inflytande på försöksresultaten
Rolf Nordmo: Håndtering av fisk som forsøksdyr.
Jenny-Ann Hardie & Dai Davies: Håndtering av blodprøver.
Gruppearbeid

Lørdag, formiddag:
Axel Kornerup Hansen: Sammendrag av fredagens engelskspråklige program.
Helga Høgåsen: Biorytmer-influerer de på dine dyr?
Richard Fosse & Adrian Smith: Anestesi, analgesi og avliving av forsøksdyr. Hva er nytt?
Workshop: tema 2
Lunsj

Lørdag, ettermiddag:
Workshop: tema 2
Bob Murison: Stress hos forsøksdyr og mennesker.
Rolf Nordmo: GLP - et nyttig redskap?
Rolf Nordmo: SOP (arbeidsprosedyrer) og de tre R'ene.
Scand-LAS årsmøte
Utstillingene
Symposium middag

Søndag:
Axel Kornerup Hansen: Sammendrag av lørdagens engelskspråkelige program.
Dag Marcus Eide: Miljøkontroll for mennesker og dyr.
Presentasjon av gruppearbeid
Lunsj
Avreise

Deltakere på det skandinaviske programmet vil få tilsendt kursbevis dersom de avlegger skriftlig prøve.


Back to the Scand-LAS 1998 Symposium home page.
This page is provided by the server of the Laboratory Animal Unit, at the Norwegian College of Veterinary Medicine, Oslo.