Kan laks lide - om fiskeoppdrettets etikk

Symposium 30. november 1999

 

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap (Georg Sverdrups hus) Auditorium 2,

Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern

 

Program

 

 

Ordstyrer morgen: Andreas Føllesdal:

 

9.00: Åpning Andreas Føllesdal, Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo og Svein Aage Christoffersen, Rådet for dyreetikk og Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

9.15: Bergljot Børresen dr. med. vet.: Menneskets medfødte handikap som vertskap for fjernt beslektede skapninger

10.00: Kaffe

10.15: Trygve Poppe, NVH: Praktiske etiske problemer i fiskeoppdrett.

10.20: Peter Sande, København: Dyrevelferd - definisjoner, målemetoder og etisk relevans.

11.00: Svein Aage Christoffersen: Hvordan bør dyr telle? Synspunkter ut fra et kristent perspektiv.

11.45: Jon Wetlesen, Filosofisk institutt: Kommentarer

12.00: Lunch

 

Ordstyrer ettermiddag: Cecilie Mejdell, Rådet for dyreetikk:

 

13.00: Trond Brattelid, Rikshospitalet (tidl. Norges veterinærhøgskole): Om smertepersepsjon hos fisk

13.45: Andreas Føllesdal: Hvorfor smerte er viktig i ulike etiske teorier

14.15: Kaffe

14.30: Bjørn Ramberg, Filosofisk institutt: Forholdet mellom bevissthet og hjerne - filosofiske perspektiver del 1

15.00: Olav Gjelsvik, Filosofisk instittutt: Forholdet mellom bevissthet og hjerne - filosofiske perspektiver del 2

15.45: Jon Wetlesen: Kommentarer

16.00: Slutt

 

Arrangører:

Filosofisk institutt, Pb. 1024, Blindern, 0315 Oslo (http://www.hf.uio.no/filosofi/)

Rådet for dyreetikk v/ Cecilie Mejdell, Arnemovn. 6, 2500 Tynset (http://wwworg.nlh.no/etikkutvalget/)

Symposiet er finansiert av Norges forskningsråd som del av forskningsprosjektet "Kan laks lide?

(http://www.sol.no/forskningsradet/program/pal/)

 

 

Påmelding innen 20. november til:

Rådet for dyreetikk,

cmejdell@online.no eller telefaks 62482326


Denne siden er lagt ut på serveren til Forsøksdyravdelingen ved Norges veterinærhøgskole.