Bente Bergersen

Styreleder
Representant for forvaltningen
bente.bergersen@mattilsynet.no

Bente Bergersen er veterinær utdannet i München. Etter en periode i praksis i Nordland har hun arbeidet i 20 år med fiskeforvaltning med fokus på fiskevelferd og helse hos akvakulturdyr. Hun er ansatt i Mattilsynet, hovedkontoret. Hun har sittet som varamedlem i Landbruksdepartementets Råd for dyreetikk. Hun har vært engasjert i utviklingen av fiskevelferdsregelverk i Norge spesielt det rettet mot fiskeoppdrett, og har vært involvert i utarbeidelse av alle sentrale forskrifter på dette området. Hun er opptatt av at dyrevelferdsmessige prinsipper håndteres likt for alle arter som er omfattet av dyrevernloven og at alle dyr behandles med respekt for deres egenart. Det å spre kunnskap om dyrs behov er her sentralt, da kun gjennom forståelse av nødvendigheten for ulike velferdsmessige tiltak kan aksept og motivasjon oppnås. I forhold til hold og bruk av forsøksdyr blir spredning av kunnskap om de 3 R’er dermed svært viktig.
Foto: Kjerstin og Steinar

Styreleder
This page was updated on 29 December 2020

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa