Opplæring og kurs i forsøksdyrlære

Tilstrekkelig utdannelse i prinsippene bak moderne forsøksdyrlære, samt artsspesifikk opplæring i prosedyrene som skal brukes, er helt nødvendig for å sikre god dyrevelferd. Dyr som lever i harmoni med sine omgivelser vil også levere de mest pålitelige forskningsresultatene.

Kravene til opplæring og trening har endret seg dramatisk de siste årene, ikke minst på grunn av endringer i europeisk lovgivning. Disse er omtalt på en separat side.

Kurstilbudet innen forsøksdyrlæreaktuelle kompendier and andre opplæringsmaterialer er beskrevet andre steder.

Norecopa's møtekalender inneholder også informasjon om kommende kurs, samt tidligere arrangementer.

Skoleelever og studenter som skriver oppgaver om bruken av dyr i forsøk vil finne mer informasjon her og, blant andre steder, i avsnittet om Etikk. Nettbaserte omvisninger på forsøksdyravdelinger.

 

ETPLAS (Education and Training Platform for Laboratory Animal Science) (et flyveblad kan lastes ned her)
ETRIS (Education and Training Resources in In-Vivo Sciences)

Krav til utdanning av forsøksdyrpersonell
Ifølge forskriften om forsøk med dyr av 15. januar 1996 skal alle som steller forsøksdyr samt de som planlegger eller utfører dyreforsøk, ha fått opplæring etter opplegg godkjent av Landbruksdepartementet. Denne bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 1998.
Det eneste unntaket til dette var forsøksdyrteknikere som steller og utfører inngrep på forsøksdyr. For disse ble fristen forlenget til1. juli 1999.

Et innblikk i historikken bak utviklingen av disse kravene kan leses her.

I et brev til alle landets forsøksdyravdelinger i mars 1997 kom Landbruksdepartementet med konkrete krav til opplæring av alle kategorier personell, basert på europeiske retningslinjer som er allerede i bruk bl.a. i Sverige. Kravene dekker såvel nye personer som de som allerede arbeider med forsøksdyr.

Opplegget for utdanning av nye personer, samt kravene til opplæring av personer som allerede er i arbeid, kan ses ved å klikke her.

Kurs på NMBU (tidligere Norges veterinærhøgskole)

Det arrangeres årlige grunnkurs i forsøksdyrlære for teknikere (primært for NMBUs dyrepleierstudenter) om høsten. Det kan søkes om ekstraplasser på disse kursene for eksterne teknikere. I en del tilfeller er det mulig å ta opp teknikere på forskerkursene som NMBU arrangererTa kontakt med Kristine Hansen, NMBU.

Historikk:
Landbruksdepartementets nye krav om kurs for teknikere trådte i kraft 1. juli 1999. Før den datoen kunne etablerte teknikere ta kortere dispensasjonskurs etter nærmere regler.
Etter den datoen ble det helt nye krav som kan leses her. Opplæring av teknikere er for tiden et diskusjonstema, og det er mulig at det vil komme nye muligheter i fremtiden. Blant annet er det kommet senere flere mulige utdanningsveier for teknikere i eget brev fra departementet.

 

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa