Nyhetsbrev nr. 6-2012

 Velkommen til Norecopas sjette nyhetsbrev i 2012!


Det har vært mange viktige begivenheter siden vårt forrige brev i slutten av mai. Vi håper du har tid til et dypdykk i sakene nedenfor:
Forslag til ny forsøksdyrforskrift og forvaltningsinstruks
Mattilsynet har nå utarbeidet sitt forslag til ny forsøksdyrforskrift og instruks for forsøksdyrforvaltningen. Forslagene er oversendt Landbruks- og matdepartementet. Norecopa har innhentet tillatelse til å legge disse dokumentene ut på sine nettsider. Departementet arbeider nå med dokumentene og vil om kort tid sende forskriften på høring. I følge Mattilsynet er forvaltningsinstruksen ikke gjenstand for høring. Dokumentene kan lastes ned her. Det presiseres at forskriften som blir sendt ut på høring fra departementet, vil kunne avvike fra dette forslaget fra Mattilsynet. Allikevel anbefaler vi at man begynner å sette seg inn i forskriftsteksten, som er omfattende, og som inneholder en rekke nye bestemmelser som er tatt inn for å imøtekomme kravene i EUs direktiv. Det er forventet at den endelige forskriften, etter høringsrunden som må være på 3 måneder, skal tre i kraft allerede 1. januar 2013. Dette dokumentet er det viktigste som har skjedd i forvaltningen av dyreforsøk i Norge siden 1974 da dagens modell ble lovfestet i den nå utgåtte Dyrevernloven.

Møtet om husdyrforskning i september har fått grønt lys
Det er nå endelig bestemt at Norecopas internasjonale møte med tittel Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research kan arrangeres, etter en periode med usikkerhet på grunn av lavt deltagertall. Vi gleder oss til en grundig gjennomgang av utfordringene knyttet til gjennomføring av forsøk med husdyr på laboratoriet, samt dyreforsøk under relativt ukontrollerte forhold på en gård. Det er invitert en lang rekke foredragsholdere fra inn- og utlandet. Programmet for møtet er tilgjengelig her. Vi håper på flere deltagere fra Norge!

Utdeling av Norecopas 3R-pris
For tredje gang ble Norecopas pris for fremdragende arbeid innenfor de 3 Re-ene delt ut i forbindelse med fagseminaret den 13. juni. Leder for Stortingets næringskomité, Terje Aasland (Ap), kastet glans over arrangementet og delte ut prisdiplomet til vinneren, Anne Berit Romstad fra VESO Vikan ved Namsos. Anne Berit har utarbeidet en ELISA-metode som kan brukes for å erstatte belastende forsøk på levende fisk ved å benytte blodprøver under batch-potency testing av nye fiskevaksiner. VESO har laget en nettside med et bilde fra overrekkelsen. Vi gratulerer! Prispengene på kr. 30 000 er oversendt VESO Vikan.
Vi har forsøkt uten hell å få en omtale både av prisutdelingen og årsmøtet på nyhetssidene til Landbruks- og matdepartementet.

Nye styremedlemmer i Norecopa
På årsmøtet var styrerepresentantene for industrien og for akademia, med sine vara'er, på valg. Representantene for industri, Signe Videm og Kjetil Fyrand (vara) ble erstattet av Anne Ramstad og Terje Tinbø (vara). Representanten for akademia, Dag Marcus Eide, kunne ikke stille for gjenvalg på grunn av flytting til utlandet, men hans vara, Aurora Brønstad, tar en ny 4-års periode og fungerer som hovedstyremedlem inntil et nytt medlem kan velges. Vi takker alle de avtroppende medlemmene for lang og verdifull tjeneste i styret! Vi takker også valgkomitéen, som selv var på valg, og hvor alle ble gjenvalgt. Omtaler av styremedlemmene kan leses på Norecopas nettside.

Årsmøtet i Norecopa
Under det formelle årsmøtet i Norecopa den 13. juni, ble årsberetningen og regnskapet for 2011, budsjettforslaget for 2012 og Norecopas aktivitetsplan for perioden 2012-2015 godkjent. Dokumentene har vært ute til høring blant Norecopas medlemmer, og kan leses her, sammen med referatet fra årsmøtet.

Norecopas fagseminar
Som vanlig arrangerte Norecopa et faglig seminar før selve årsmøtet. Forfatter dr. Jonathan Balcombe fra Humane Society University i Washington holdt to foredrag om dyrenes indre liv. Forelesningene vakte begeistring hos de ca. 80 personer som var tilstede.

Fortolkning av det nye EU-direktivet
EU-kommisjon har utarbeidet en nettside med spørsmål og svar som omhandler terminologien og fortolkningen av sentrale temaer i det nye forsøksdyrdirektivet.
Det er også blitt utarbeidet det første konsensusdokumentet om gjennomføring av direktivet. Dette er et dokument skrevet av kontaktpunktene i medlemsstatene, hvor de har laget en fellesforståelse av hvordan sentrale elementer i direktivteksten skal settes ut i livet.
Disse ressursene bør være av stor interesse for norsk forvaltning og norske forsøksdyravdelinger.

Retrospektiv evaluering av dyreforsøk
Ett av kravene i det nye forsøksdyrdirektivt er at belastningsgraden av prosedyrer på forsøksdyr skal evalueres i forkant (prospektivt) slik at prosedyrene kan klassifiseres enten som "non-recovery", "mild", "moderate" eller "severe". I tillegg til dette, skal den faktiske belastningen som dyrene opplevde under forsøket, evalueres og rapporteres, som et ledd i den statistiske behandlingen av dyreforsøk i Europa. Denne retrospektive evalueringen vil også være en viktig del av avgjørelsene om hvorvidt forsøksdyr kan brukes om igjen til nye forsøk.
Som vi tidligere har rapportert, ble det nedsatt en arbeidsgruppe i EU som utarbeidet en veileder for prospektiv kategorisering av prosedyrer. Norecopa oppnevnte sin egen arbeidsgruppe som utarbeidet en veileder for prosedyrer som brukes på fisk, som et supplement til EU-kommisjonens dokument. Begge disse dokumentene kan lastes ned fra Norecopas nettsider.
  Kommisjonen har oppnevnt en egen ekspertgruppe som ser på retrospektiv evaluering av belastningsgraden. Gruppen hadde sitt andre møte i begynnelsen av mai. Vi kommer tilbake til saken når gruppens endelige rapport foreligger.

Ny ressurs om søk etter alternativer til dyreforsøk
EUs senter for validering av alternativer til dyreforsøk, ECVAM, har utgitt en veiledning om hvordan man søker etter informasjon om alternativer. Veiledningen, som er på 120 sider, kan lastes ned gratis fra nettet.

Nettsider om humane endepunkter i dyreforsøk
Det nederlandske senteret for alternativer til dyreforsøk, NCA, har utarbeidet omfattende nettsider som beskriver konseptet om humane endepunkter i dyreforsøk. Sidene er delvis basert på CD-ROM'en med tittel Humane Endpoints in Laboratory Animal Experimentation.

Strategisk planlegging av dyreforsøk - veiledningsplakat
Reduction Steering Committee ved den britiske organisasjonen FRAME har utarbeidet en veiledningsplakat for å bidra til reduksjonen av antallet dyr som brukes i forsøk. Plakaten kan lastes ned på fire språk fra nettsidene til FELASA.

Bedre metoder for håndtering av mus
Det britiske senteret for de 3 R-ene (NC3Rs) har tildelt sin 3R-pris til en forskergruppe som har utviklet en håndteringsmetode til bruk på mus som øker dyrenes velferd og dermed kvaliteten på forskningen som de brukes til. Håndterings- og fikseringsmetoder er velkjente for å være et av de største stressmomentene i dyreforsøk. På nettsiden til NC3Rs er det videosnutter som viser prisvinnerens teknikker for håndtering ved hjelp av halen, et plastrør og hånden. Særlig videosnutten om håndtering ved hjelp av et plastrør antas å være av interesse for norske brukere, fordi diameteret på røret er mye større enn det som er vanlig i Norge, noe som gir en helt annen opplevelse for musen under håndteringen.

Ny modell for opplæring i håndtering og teknikker på rotter
The Curvet Rat er en ny britisk-produsert modell av en rotte, som kan brukes i opplæring av alle som har behov for å håndtere denne dyrearten. Rotten har realistisk hud, bevegelige lemmer og kropp, samt en avtagbar hale med vener som kan fylles med kunstig blod. Utførlig informasjon om rotten er lagt inn i NORINA-databasen som drives av Norecopa.

Workshop om forsøksdyranestesi og perioperativt stell
Newcastle University arrangerer en serie med workshops relatert til raffinering av dyreforsøk. Den neste i serien er i september. Mer informasjon er tilgjengelig her.

Nye nettsider med data om forsøksdyr
Det nederlandske National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) har laget en nettside kalt Interspecies Info, som gir normalverdier for en lang rekke fysiologiske parametre, sortert etter kroppsorgan, med litteratur-referanser. Slik informasjon er uvurderlig ved planlegging av dyreforsøk. Å samle slike opplysninger er en formidabel oppgave, og vi ønsker prosjektet velkommen! Vi håper at alle sprer informasjon om nettsiden til aktuelle brukere.

Tifotkreps kan trolig kjenne smerte
En britisk publikasjon tar for seg kriteriene for at tifotkreps (bl.a. krabber og hummer) kan kjenne smerte, i motsetning til å vise en ren nosiseptiv respons. Forfatteren konkluderer at alle kriteriene er oppfylt, og at det finnes ingen fundamentelle forskjell mellom tifotkreps og fisk i denne sammenhengen.

3R-KART: en oppdatering
Under Norecopas fagseminar den 13. juni presenterte Torill Malmstrøm og Dag Marcus Eide de foreløpige resultatene fra de to fasene av prosjektet 3R-KART som vi har omtalt i tidligere nyhetsbrev. Disse arbeider nå med å samle resultatene i én fellesrapport.

Evaluering av Norecopas nettsider
Norecopa har fått firmaet som har bygget nettsidene sine til å foreta en evaluering av innholdet og funksjonalitet. Rapporten foreligger nå. Vi kommer til å jobbe med forslagene i rapporten fremmover. Vi imøteser gjerne kommentarer fra dagens brukere.

Norecopa ønsker alle sine forbindelser en riktig god og varm sommer!


Fra mediene:


Møtekalender:

Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
BCLAS-ECLAM-ESLAV   møte, Liege, 15.-16. oktober 2012
Annual General Assembly of ecopa, Zurich, 19. november 2012
Scand-LAS symposium, Tallinn, 17.-20. april 2013
FELASA-SECAL symposium, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use, Praha, 24.-28. august 2014

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten,  bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030
This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa