Nyhetsbrev nr. 6-2013

Velkommen til Norecopas sjette nyhetsbrev i 2013!

Dette brevet omtaler følgende:

Norecopa har tildelt midler til miljøberikelse hos oppdrettsfisk i laboratorieforsøk
Som vi nevnte i forrige nyhetsbrev, har Norecopa satt av ca. kr. 100 000 av den tilleggsbevilgningen som vi fikk i 2013 til arbeid med miljøberikelse. Norecopa fikk tre sterke søknader fra fiskeforskningsmiljøer i Bergen, Trondheim og Tromsø som vil være med på dette arbeidet. Valget falt på Nofima Tromsø og deres samarbeidspartnere. Vi vil oppdatere vår nettside om dette prosjektet fortløpende.

Norecopa støtter utvikling av alternativer til smitteforsøk ved testing av fiskevaksiner
Norecopa forsøker å bruke mest mulig av sine knappe ressurser på prosjekter som kan ha størst innvirkning på så mange forsøksdyr som mulig. Et eksempel er behovet for å erstatte dødelige smitteforsøk på fisk i forbindelse med testing av nye partier med vaksine. Norecopa ga sin 3R-pris i 2012 til Anne Berit Romstad som har arbeidet med nettopp dette. Nå følger vi opp ved å bevilge kr. 40 000 til VESO Vikan i samarbeid med vaksineprodusenten Pharmaq hvor Anne Berit nå arbeider. Planen er å utvide hennes arbeid til å omfatte enda en fiskesykdom. Dersom Norecopa får tilstrekkelige ressurser i 2014, vil vi bevilge ytterligere midler til dette prosjektet.

Ressurser om miljøberikelse på nettet
Som vi nevnte i forrige nyhetsbrev, deltok Norecopa nylig på et nettbasert seminar om miljøberikelse. Flere seminarer i denne serien om miljøberikelse arrangeres i høst, se møtekalenderen nederst. Vi har fått tillatelse til å legge ressursene fra seminaret ut på våre nettsiderFlere seminarer i denne serien om miljøberikelse arrangeres i høst, se møtekalenderen nederst, og kan anbefales.

Blåblå politikk for forsøksdyr?
Norecopa har skrevet en kronikk om de fire ikke-sosialistiske partienes program når det gjelder forsøksdyr. Kronikken er antatt i Nationen og trykkes mandag 21. oktober. Vi har fått tillatelse til å legge det ut på våre nettsider, og det vil bli publisert her når det har stått på trykk.

Liker ikke du oss?
Dette nyhetsbrevet går til nesten 1300 abonnenter. Vår Facebook-side har bare 173 "Likes". Kan du hjelpe oss til å få økt oppmerksomhet rundt denne siden? Der legger vi ut saker mellom nyhetsbrevene og på den måte nå mange som ikke vil abonnere på brevene.

Kan resultatene fra dyreforsøk overføres til mennesker?
De siste ti årene er det gjort en rekke fremskritt for å øke overføringsverdien av resultatene fra dyreforsøk til mennesker. Det er nemlig flere skjær i sjøen: biologiske forskjeller, dårlig metodikk, forskjeller i eksperimentelt design, dårlig rapportering av forsøk og selektering av hva man velger å publisere. I tidligere utgaver av nyhetsbrevet har vi omtalt et nederlandsk senter, SYRCLE, som arbeider med problematikken, særlig anvendelsen av såkalte "systematic reviews" (en systematisk gjennomgang av literaturen på et fagområde, før man planlegger dyreforsøk). To ledende eksperter på temaet har publisert en oversiktsartikkel som er vel verd å lese.
 
Utløser bedøvelsesmidler stress hos fisk?
Vår kunnskap om bedøvelse hos fisk er fortsatt svært mangelfull. Universitetet i Bristol har i samarbeid med AstraZeneca undersøkte effekten av 9 ulike bedøvelsesmidler på sebrafisk. Disse fiskene brukes mye i forskning, og resultatene av dette studiet har stor relevans internasjonalt.

Følelser hos fisk
Silje Kittelsen ved NVH har skrevet en artikkel om funksjonelle aspekter av følelser hos fisk.

Norecopas styreleder holdt innlegg på verdenskongress
Norecopas styreleder Bente Bergersen deltok på den veterinære verdenskongressen i Praha i midten av september. Under delen av kongressen som het Global Veterinary Seminar on Animal Welfare var hun som representant for Norecopa ordstyrer for sesjonen om forsøksdyr. Dessuten holdt hun et foredrag med tittelen 'How can we ensure fish welfare in Europe?' på vegne av EU-kommisjonen.

Ny direktør for de nasjonale forskningsetiske komitéene
De nasjonale forskningsetiske komitéene har fått en ny direktør, veterinær Espen Engh. Han har hatt flere nøkkelroller innenfor forsøksdyrmiljøet, blant annet som forsker og underviser på NVH og Rikshospitalet, ansvarshavende på en dyreavdeling på UiO, sekretær i Forsøksdyrutvalget og seksjonssjef i Mattilsynet. Norecopa ønsker Espen tillykke med den nye stillingen.

Jubileumsnummer av ILAR Journal på nettet
Det amerikanske Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) feirer sitt 60-års jubileum ved å utgi et spesielt nummer av deres tidsskrift ILAR Journal. Nummeret inneholder oversiktsartikler på en rekke aktuelle fagområder innenfor forsøksdyrlære.

Kurs i medisinsk og kirurgisk behandling av gnagere, kanin og ilder
NVH har flere ganger arrangert kurs innenfor stell og behandling av "eksotiske" dyr. Kursene er relevante til forsøksdyrmiljøet. Det neste kurset arrangeres i tiden 17.-19. januar 2014 (påmeldingsfrist 19. desember).

Nettbaserte foredrag fra AAALAC International
Akkrediteringsorganet AAALAC International har lagt flere foredrag ute på nettet. Disse kan være av interesse, selv om man ikke har ambisjoner om akkreditering, men ønsker å heve kvaliteten på en forsøksdyravdelings funksjoner.

Stoff om etikk for skoler fra RSPCA
Den britiske dyrevernorganisasjonen RSPCA har utarbeidet en del stoff til bruk i skolene. Noe av dette kan være interessant for norske forhold.

Velferd hos triploide fisk
Som et resultat av satsingen på oppdrettsnæringen er det blitt utviklet såkalte triploide fisk (som har et ekstra sett med kromosomer). Disse er sterile og dermed løser problemet med genetisk forurensning av villfisk ved rømning. Tom Fraser og medarbeidere har skrevet en oversiktsartikkel om problemstillingen. Artikkelen er fra 2012, men vi har ikke omtalt den før og mener at den fortjener omtale her i nyhetsbrevet.

Invitasjon til Korea
Norecopa ble invitert til å holde et innlegg i november på to dagsseminarer om Basic Principles of the 3Rs and Practical Application of the 3Rs Alternatives through Proper Education som arrangeres av det koreanske National Information Center for the 3Rs.
Vi er blitt fortalt at arrangøren sier hun bruker databasen NORINA, som driftes av Norecopa, regelmessig i sitt arbeid. Det er svært gledelig å konstatere at Norecopa er kjent langt unna våre landegrenser. Dessverre strekker ikke ressursene, med kun en halv stilling, til alt. Seminarene kolliderer nemlig med tidsrommet når Næringskomitéen skal arrangere sin årlige budsjetthøring, og det må ta prioritet over andre oppgaver. Vi har nemlig fått en ny regjering med tildels ukjente holdninger til behovet for flere ressurser til 3R-arbeid.

Fra mediene
Møtekalendaren
This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa