Nyhetsbrev nr. 7-2012

Velkommen til Norecopas syvende nyhetsbrev i 2012!


Det har skjedd mye av relevans til arbeidet med alternativer til dyreforsøk i løpet av sommeren:
Møtet om husdyrforskning på Gardermoen 26.-28. september
Registreringen for Norecopas konsensusmøte om bruken av husdyr i forskning er i full gang. Foreløpig har vi ca. 40 deltagere fra 11 land, men håper på flere, til tross for de trange økonomiske tidene. Med så mange utenlandske eksperter samlet på ett brett, er dette en gyllen anledning for norske forskere å treffe kollegaer og diskutere felles utfordringer. Vi åpner for registrering helt frem til 14 dager før møtet, men ønsker selvfølgelig at de fleste melder seg på før det, av hensyn til samarbeidet med hotellet. Møtet er på Clarion Hotel Oslo Airport i tiden 26.-28. september. Send gjerne denne informasjonen videre til kollegaer. Programmet for møtet er tilgjengelig her. De 16 foredragsholderne fra Europa og Nord-Amerika vil gi en viktig oppdatering på området, ikke minst kravene i det nye EU-direktivet som gjelder fra 1.1.13.

Sluttrapporten fra 3R-KART
Dag Marcus Eide og Torill Malmstrøm har redigert ferdig deres sluttrapport fra Norecopas prosjekt 3R-KART, som hadde som mål å kartlegge hvorvidt de 3 R-ene anvendes i norsk fiskeforskning. Rapporten kan leses her. Norecopa mottar gjerne kommentarer fra alle, og disse kan sendes til post@norecopa.no. Rapporten vil bli gjennomgått og analysert av Norecopas styre med tanke på å identifisere mulige fremtidige oppgaver som vil fremme anvendelsen av de 3 R-ene innen fiskeforskning. Dette er et høyaktuelt tema: i sin åpningstale til fiskerimessen Nor-Fishing denne uken, siterte Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen en rapport fra to vitenskapsselskap som spår at den marine verdiskapningen har potensialet for å vokse fra dagens nivå (en omsetning på nesten 90 milliarder i 2010) til svimlende 550 milliarder kroner i 2050. Statsråden sier at vi må fortsette satsingen på forskning og innovasjon, og vi trenger ny kunnskap for å utvikle næringen.

Norecopa foreleser for internasjonale veterinærstudenter
I år var Norge vertskapsland for den årlige verdenskongressen for foreningen for veterinærstudenter, IVSA. Norecopas sekretær foreleste om alternativer til dyreforsøk (i videste forstand) på den delen av kongressen som foregikk i Oslo den 25. juni. Dette var første gang kongressen er blitt arrangert i Norge, og den samlet ca. 120 entusiastiske og interesserte studenter.

Norecopa bidrar med litteratur om injeksjonsmetoder
Norecopa er blitt kontaktet av en tysk forsker som arbeider med en avhandling om raffinering av injeksjonsmetodene som brukes på forsøksdyr. Hun er særlig interessert i belastningen som intraperiteonale og intramuskulære injeksjoner påfører dyr. Sekretæren har hjulpet henne med å skaffe litteratur og retningslinjer på dette området. Norecopa vil komme tilbake til resultatene fra dette studiet når det foreligger. I mellomtiden minner vi om samlingene av retningslinjer som ligger på Norecopas egne nettsider og nettsidene utarbeidet opprinnelig av Forsøksdyravdelingen på NVH, som Norecopa nå drifter.

Faglig program for jubileumsseminar i Zurich
Årets møte i Norecopas moderorganisasjon ecopa er lagt til Zurich i midten av november. Møtet er et fellesarrangement med den sveitiske forsøksdyrforeningen SGV og Sveits sin nasjonale plattform for de 3 R-ene, som begge fyller 25 år i år. Det er derfor lagt opp to omfattende parallele programmer, ett rettet mer mot bruken av forsøksdyr og ett som fokusserer på alternativer. Dette møtet kan derfor anbefales varmt, uansett hvilken av de 3 R-ene man er mest opptatt av. Norecopa blir representert med sekretæren, som skal holde et innlegg om Norecopas arbeid det siste året.

Ny stor pris lanseres for dyrevernarbeid
I år skal det for første gang deles ut en ny pris, The Lush Prize, til en samlet verdi av 250.000 britiske pund innenfor 6 kategorier, for arbeid innenfor de 3 R'ene. Det er ingenting i veien for at norske prosjekter kan nomineres til prisene. Legg merke til at nominasjonsfristen er allerede 3. september.

Politisk arbeid i Sverige om et 3R-senter
Tre sentrale svenske instanser (Jorbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet og Vetenskapsrådet) har levert en utredning til regjeringen hvor de beskriver et stort behov for et kompetansesenter innenfor de 3 R-ene. Utredningen er en direkte konsekvens av det nye EU-direktivet som trer i kraft, også i Norge, den 1. januar. Utredningen kan leses her.
   Utredningen hilses velkommen på nettet av den svenske organisasjonen Forska Utan Djurförsök. På deres hjemmeside spør de hvorfor det er så ukjent blant publikum at det finnes alternativer til dyrforsøk, og de siterer en norsk spørreundersøkelse som viste at 66% av nordmenn syntes at staten bør finansiere utviklingen av slike alternativer. For å fylle dette kunnskapshullet har organisasjonen utarbeidet et sett med argumenter for å erstatte dyreforsøk.

Britisk forsøksdyrveterinær mottar kongelig utmerkelse
Veterinær Sarah Wolfensohn har mottatt ordenen OBE (Order of the British Empire) for hennes mangeårige arbeid med velferd hos forsøksdyr. Mange norske brukere vil kjenne igjen hennes navn som forfatter av to viktige håndbøker om stell og bruk av forsøksdyr. Vi slutter oss til gratulantenes rekker!

NC3Rs deler ut premier
Det britiske National Centre for the 3Rs (NC3Rs) har nylig tildelt midler til 21 forskningsprosjekter innenfor de 3 R-ene, med en samlet verdi på svimlende 1,5 millioner pund, som tilsvarende nesten 14 millioner norske kroner. Dette er den største enkeltildeling noensinne til 3R-forskning i Storbritannia. Tre av prosjektene er rettet mot en reduksjon av smerte og lidelse hos fisk, i anerkjennelse av at fisk nå utgjør den nest største andel dyrearter som brukes i forskning og testing.

Nytt nettsted om dyrevelferd
Animal Mosaic er et nettsted med fokus på dyrevelferd og hvordan dette temaet overlapper og påvirker andre globale utfordringer. Nettstedet består både av ressurser og et nettsamfunn.


Norecopa ønsker alle sine forbindelser en fortsatt fin sommer!

Fra mediene:


Møtekalender:

Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
BCLAS-ECLAM-ESLAV   møte, Liege, 15.-16. oktober 2012
Annual General Assembly of ecopa og 3R-jubileumsmøte, Zurich, 19.-20. november 2012
Scand-LAS symposium, Tallinn, 17.-20. april 2013
FELASA-SECAL symposium, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use, Praha, 24.-28. august 2014

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten,  bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030
This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa