Nyhetsbrev nr. 5-2012

 Velkommen til det femte nyhetsbrevet fra Norecopa i 2012!

Dette brevet har informasjon om:

Politisk aktivitet vedrørende Norecopa
Nylig stilte stortingsrepresentant Torgeir Trældal (FrP) landbruks- og matministeren Lars Peder Brekk (Sp) følgende skriftlig spørsmål:

"Har statsråden vurdert å øke ressursene til arbeidet med alternativer til dyreforsøk, i tråd med anbefaling fra Næringskomiteen og de nye EU-reglene?"

Statsrådens svar kan lastes ned her. Om Norecopas rolle skriver han følgende:

"Norecopa er den nasjonale møteplassen der myndighetene, forskerne, industrien og dyrevelferdsorganisasjonene kan samarbeide for å finne erstatninger for forsøk på dyr, arbeide for færre dyreforsøk og forbedre dyreforsøkene. Norecopa har en viktig funksjon, selv om den bare er en del av den helhetlige forvaltningen vi må ha.
Plattformens sammensetning begrenser av habilitetsgrunner den rollen den kan spille i dyrevelferdsforvaltningen. Norecopa er heller ikke tiltenkt å skulle forske selv. Forskningsmidlene er derfor kanalisert gjennom Norges Forskningsråd."

Norecopa er glad for at den anerkjennes som den nasjonale møteplassen for de 3 R-ene, og for at den har en viktig funksjon. Samtidig er vi skuffet over at det fremdeles ikke er tenkt å avsette øremerkede midler til forskning på dette området. De nevnte midlene som kanaliseres gjennom Forskningsrådet er ikke øremerket 3R-forskning, slik at prosjekter om alternativer til dyreforsøk må konkurrere med andre søknader innenfor dyrevelferd og -produksjon.
 
Landbruksmeldingen
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, deltok Norecopas sekretær under Næringskomitéens høring om Landbruksmeldingen. Norecopa påpekte bruken av forsøksdyr i forbindelse med kvalitetssikringen av alle ledd i matvarekjedene fra jord og fjord til bord, med eksempler fra overvåkningen av dyrehelse og mattrygghet. Meldingen er nå blitt behandlet i Stortinget. Dessverre ble det ingen omtale av dyreforsøk eller alternativer til forsøksdyr, hverken i Næringskomitéens innstilling eller på Stortinget. 

 

Foredrag fra Scand-LAS symposiet om belastningskategorier
Norecopas sekretær holdt et innlegg på  Scand-LAS symposiet  på Hell i slutten av april om EUs nye krav til klassifiering av prosedyrer som brukes på forsøksdyr. Kravet om klassifisering vil tre i kraft 1. januar 2013, også i Norge. Kravet er et ledd i den etiske evalueringen av dyreforsøk.   Innlegget kan lastes ned her.
Neste års Scand-LAS symposium blir arrangert i den historiske byen Tallinn, i tiden 17.-20. april.  Mer informasjon på arrangørenes nettside.

Bruk av husdyr i forskningen - Norecopas konsensusmøte
Vi minner enda en gang om Norecopas internasjonale konsensusmøte om  Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, som vi arrangerer på Gardermoen i september. På møtet har vi en enestående anledning til å utelukkende se på en viktig artsgruppe, husdyr, en gruppe som er lite i fokus blant forsøksdyrene. Dertil, like før kravene i det nye EU-direktivet trer i kraft, også i Norge. Vi ber om deres hjelp til å sirkulere informasjon om møtet til relevante forskningsmiljøer. Vi ber om påmeldinger innen 22. juni, da Norecopa noen dager deretter må avgjøre om møtet skal avholdes eller ikke. Dersom det blir nok påmeldinger innen den datoen til å kunne avholde møtet, vil vi kunne ta i mot flere deltagere senere, men innen en frist som vi kommer tilbake til.

Proceedings fra verdenskongressen om de 3R-ene, Montreal 2011
Foredragene fra denne viktige kongressen er nå tilgjengelige gratis på nettet. Kongress-proceedings fra disse verdenskongressene en stor ressurs innenfor 3R-arbeidet og anbefales på det varmeste. Den neste kongressen i serien, som pleier å samle rundt 1.000 mennesker, er i Praha i august 2014.

Raffinering av avliving med karbondioksid
Millioner av gnagere avlives årlig med rent karbondioksid (CO2). Eksponering til høye konsentrasjoner av CO2 er kjent for å være ubehagelig eller direkte smertefullt hos mennesker og trolig hos gnagere.En britisk forskergruppe ledet av Paul Flecknell har vist at det å tilsette lystgass (dinitrogenoksid) reduserer tiden dyrene er eksponert til økende konsentrasjoner av  CO2. Artikkelen refererte til her gir også en veldig nyttig oppsummering av litteraturen på   CO2 generelt og kan anbefales.

Vurdering av postoperative smerter
Flecknells forskningsgruppe, i samarbeid med forskere i Montreal, har også vurdert ulike metoder for å evaluere smertene hos mus etter et kirurgisk inngrep. Adferdsmetoder og bedømmelse av ansiktsuttrykk er blitt benyttet.

Design og analyse av dyreforsøk: feilkilder?
En forskningsgruppe ledet av Joseph Garner ved Stanford University konkluderer at mus oppstalles ved altfor lave temperaturer, noe de beviser ved å bygge og bruke reder hvis de er gitt muligheten. Garner mener at dette kan være en viktig del av forklaringen på hvorfor mange farmaka som er testet på mus, ikke virker på samme måte hos mennesker. Forskningsresultatene har implikasjoner for mange laboratorieforsøk.
Kreftforskere opplever lignende og skuffende resultater når lovende kreftmedisiner prøves ut på mennesker.
Innenfor forskning innenfor nevrovitenskap, er det publisert et studium som viser at mange vitenskapelige artikler velger feil verktøy til den statistiske analysen av resultatene. I studiet ble det påvist at halvparten av artiklene brukte feil analyseteknikk når effektene av ulike behandlinger ble sammenlignet.

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter
En ny pris på kr. 10 000 skal deles ut årlig fra 2012 til 2022. Prisen er opprettet av Norsk Liga for dyrs rettigheter og forvaltes vekselvis av Dyrevernalliansen og NOAH. Formålet med prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små - av enkeltpersoner eller mindre sammenslutninger, som ikke har store midler til disposisjon.  Vi oppfordrer alle til å tenke på verdige kandidater. Prisen deles ut innen utgangen av oktober hvert år.

Ny bok om akvakultur og fiskens biologi/adferd
Det er nylig utgitt en bok med tittel  Aquaculture and Behavior   som beskriver mange av egenskaper som det er viktig å være klar over når fisk oppdrettes og anvendes i forskning. Den norske fiskeforskeren   Børge Damsgård, som har skrevet et kapittel i   Compendium in Laboratory Animal Science for Fish Researchers, er medforfatter av to kapitler. Vi gratulerer!

Fra mediene:

Møtekalender:

UFAWs Animal Welfare Conference, York, 21. juni 2012
Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
BCLAS-ECLAM-ESLAV   møte, Liege, 15.-16. oktober 2012
Scand-LAS symposium, Tallinn, 17.-20. april 2013
FELASA-SECAL symposium, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use, Praha, 24.-28. august 2014

 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på   
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten,  bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa