Norecopa fremmer bruken av "de 3 R'ene":

Norecopa tilstreber konsensus mellom interessepartene:

  • Forvaltningen
  • Forskningen og undervisningen
  • Industrien
  • Dyrevernbevegelsen

Hvem er du?

Er du forsker, student eller generelt interessert i dyrevelferd? Her finner du relevant informasjon for dine mål.