Nyhetsbrev nr. 8-2013

 Velkommen til Norecopas åttende nyhetsbrev i 2013!

Dette blir det siste nyhetsbrevet i 2013. Vi takker for følget i året som ebber ut og ønsker alle våre abonnenter og medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Stortingets budsjettdebatt
Statsbudsjettet for 2014, med innstillingene fra Næringskomitéen (som omtaler viktige kapitler i proposisjonene til LMD og FKD) ble vedtatt i Stortinget den 11. desember. Landbruks- og matministerens tale kan leses her. I løpet av debatten, som varte over 4 timer og kan leses her, var det mye snakk om bærekraftig utvikling, arbeidsplasser og lønnsomhet i landbruket og fiske. Forskning ble omtalt, men dyrevelferd ble ikke nevnt i løpet av debatten. Dyrehelse ble omtalt to ganger:
Karin Andersen (SV) uttalte: Mattrygghet og dyrehelse har det vært snakket lite om. Det koster penger, men det er verdt å betale for, for det sier noe om verdibasen vi har for matforsyningen vår.
Line Henriette Hjemdal (KrF) konstaterte at vi har en god dyrehelse, fordi det bl.a. har vært en bevisst satsing gjennom forsknings- og utviklingsmidler fra det offentlige.
   Vi håper at det blir større fokus på dyrevelferd i tiden fremover og at det blir snakket åpent om dyrevelferd, ikke minst innenfor forskning og forsøksdyrvirksomheten.

Hvem snakker om fisk(en)?
Fiskeriministeren hadde et innlegg i Nordlys den 2. desember med tittelen Hvorfor er det ingen som snakker om fisk? Innlegget handlet om samfunnets holdning til fiskerinæringen. Norecopas styreleder og sekretær skrev et innlegg som utdypet synspunktene ved å fokusere på dyrene som næringen består av. Norecopas innlegg ble publisert en uke senere i avisen med tittelen Hvorfor er det ingen som snakker om fisken?    
 
Rødt, grønt eller blått lys for norske forsøksdyr?
Dette er tittelen på et innlegg i det siste nummeret av de nasjonale forskningskomitéers bladet Forskningsetikk. Innlegget er skrevet av Adrian Smith i egenskap av privat person, ikke som sekretær i Norecopa. Det handler blant annet om hvilken betydning det politiske skiftet i Norge vil ha for forsøksdyrsaken.
   Innlegget ble skrevet før den politiske behandlingen av regjeringens budsjett for 2014. Nå vet vi en del mer om hvordan de fire samarbeidspartiene tenker om dyrevelferd, slik vi skrev om i det forrige nyhetsbrevet.

Ny europeisk plattform om utdanning i forsøksdyrlære
Det nye direktivets krav til utdanning av personer som bruker eller steller forsøksdyr er relativt generelle, og legger opp til at medlemsstatene samarbeider for å utarbeide detaljerte retningslinjer og akkrediteringssysstemer. Det er derfor opprettet en midlertidig plattform som skal arbeide med dette og som skal være en kunnskapsportal om kursarrangører, akkrediteringsorganer og 3R-fremskritt innenfor opplæring og undervisning. En annen ekspertgruppe har allerede utarbeidet frivillige retningslinjer for utdanning, og i januar i år ga medlemsstatenes kontaktpersoner sin støtte til et modulsystem basert på såkalte "learning outcomes" (læringsmål). Mer informasjon om denne prosessen er tilgjengelig på EUs nettsider.
   Norecopa har vært i kontakt med lederen for den midlertidige plattformen. Vedkommende ønsker at Norge er involvert i dette arbeidet og Mattilsynet har gitt Norecopa klarsignal til å samarbeide med plattformen om dette. Norecopas styremedlem Siri Knudsen, Universitetet i Tromsø, vil være Norges representant i denne plattformen. Norecopas sekretær har sagt seg villig til å bidra med mer uformell støtte til plattformen.
   Vi mener at denne plattformen vil bli en viktig ressurs i den prosessen som også Norge må gå gjennom ved å tilpasse sine utdanningskrav til kravene i det nye direktivet. Alle som har spørsmål om kurs og opplæring oppfordres til å spille inn tanker om dette til Norecopas representanter.

Masteroppgave om forsøksdyrteknikernes rolle
Teknikerne er en svært viktig del av omsorgsapparatet rundt forsøksdyr. I 2011 skrev Hanne Castberg Tresselt en masteroppgave om temaet med tittelen "Keeping the Cares Together: How Animal Technicians Deal with Ethical Dilemmas in the Laboratory". Vi tar den med i dette nyhetsbrevet i og med at vi ikke har nevnt den før. Anbefalt lesing!

Frist for å søke om stipend til Scand-LAS symposium
Vi minner om Scand-LAS sitt symposium i Stockholm i april. Det er lagt ut en First Announcement om symposiet. Fristen for å søke om støtte til deltagelse (scholarships) er allerede den 20. januar. Norecopas sekretær skal holde to innlegg under symposiet. Det ene dreier seg om effektene av fasting og rasjonert fôring på forsøksdyr og forsøksresultatene. Det andre vil handle om rollen i Europa til de nasjonale 3R-plattformer.
 
Online forsøksdyrkonferanse
Den 5. og 6. februar arrangeres en online-konferanse innenfor forsøksdyrlære med tittelen LAS Bioconference Live. Over 12.000 deltagere deltok i fjor. Nytt av året er en egen seksjon for teknikere. Konferansen er gratis.

Symposium om evaluering av belastningsgraden i dyreforsøk
Bruken av kriterier for å vurdere belastningen som et dyreforsøk medfører vil være et sentralt element i den nye lovgivningen når direktivet gjennomføres i Norge. Det skal arrangeres et symposium om dette i tiden 27.-28. mars ved Hannover Medical School. Eksperter innenfor etikk, atferd og smerte vil møtes for å utveksle kunnskap om de siste teknikkene på området. Vi kommer tilbake til saken når vi får mer informasjon fra arrangørene.
 
Kurs om forsøksdyrsjukdommer
I mars arrangerer den britiske foreningen for toksikologisk patologi et kurs med tittelen Infectious diseases of laboratory animals. Se møtekalenderen nedenfor.
  
Endringer i regler for søknader om blodprøvetaking og identitetsmerking?
Mattilsynet har svart på et innlegg på kyst.no av P. Midtlyng om reglene for hva som blir søknadspliktig når det gjelder merking av fisk, når direktivet gjennomføres i Norge. Mattilsynets svar kan leses her. Vi minner om Forsøksdyrutvalgets prinsippavgjørelse om blodprøvetaking av viltlevende fugler. Det anbefales på generalt grunnlag å lese oversikten over FDUs prinsippavgjørelser med jevne mellomrom.

Novo Nordisk premierer sine ansatte
Det farmasøytiske selskapet Novo Nordisk tildeler en årlig pris til ansatte som har fremmet de 3 R-ene i sitt arbeid. Prisen for 2013 er delt ut nylig. Noe å tenke på i norske bedrifter?

Ny bok om toksisitetstesting og de 3 R-ene
Bruken av forsøksdyr til toksisitetstesting er et stort tema i Europa, selv om antallet dyr som brukes til dette formålet i Norge er relativt lite. Det er nylig kommet ut en bok på 432 sider om dette temaet med tittelen Reducing, Refining and Replacing the Use of Animals in Toxicity Testing. Boken er sitert i Norecopas database TextBase.
 
Fra mediene

Møtekalenderen
This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa