(skriv * for å se alt på nettsidene og så bruk filtrene)

Velkommen til Norecopa, Norges 3R-senter!
Video om Norecopas nettsider
**PREPARE: retningslinjer for å planlegge dyreforsøk**
Norecopa: de 10 første årene (2007-2017)
Veiledning om søkemotoren
Retningslinjer om dyreforsøk
Om databasene: 3R Guide - NORINA - TextBase - Classic AVs - NAL - European Commission Inventory of 3Rs Knowledge Sources

Anmeldelser av nettsidene

{{dict.synstem_disabled_message}}
{{dict.synstem_click_here}} {{dict.synstem_click_here_message}} ×
{{totalItems}} {{dict.result}}
{{totalItems}} {{dict.results}}
{{dict.did_you_mean}}: {{item.value}} ({{item.count}})   ?

{{item.db | translate}}/{{item.id}}
{{item.db | translate}}

{{dict.no_results}}

{{dict.no_result_expand_1}} {{dict.no_result_expand_2}}

Dette er en intelligent søkemotor for alle nettsidene, inkludert seks databaser:

 • 3R Guide: Informasjon om databaser, retningslinjer, informasjonssentre, email diskusjonsfora og tidsskrifter av relevans til forsøksdyrmiljøet og de 3 R-ene. Snarvei: Retningslinjer for dyreforsøk
 • NORINA: Informasjon om over 3.500 alternativer eller supplementer til bruken av dyr i undervisning og opplæring
 • TextBase: Informasjon om over 1,500 tekstbøker innen forsøksdyrlære og relaterte fagområder
 • Classic AVs: En gruppe produkter som tidligere var i NORINA men som ble tatt ut fordi de benytter gammel teknologi
 • NAL: en samling med 3R-litteratur fra US National Agricultural Library
 • European Commission Inventory of 3Rs Knowledge Sources: en samling av 816 europeiske ressurser relatert til de 3 R-ene.


Søkemotoren tar hensyn til:

 • ordene som brukeren skriver inn
 • et indeks av alle ordene på norecopa.no
 • en synonymliste konstruert av Norecopa spesielt for dette fagområdet
 • en "auto-complete" funksjon som foreslår søkeord basert på søkemotorens egne ordliste
 • algoritmer som prioritiserer eller supprimerer ord, avhengig av deres relevans
 • Boolske operatører, som brukeren kan redigere
 • "fuzzy logikk" (ord som ligner på ordene som brukeren har skrevet inn) 


Brukeren kan begrense søket til én eller flere av databasene og/eller nettsidene, og kan legge inn ett eller flere filtre for å gjøre trefflisten enda mer relevant.
Søkemotorens egenskaper er beskrevet i mer detalj her.

Utviklingen av Norecopas søkemotor og nettsider er sponset av:

Utviklingen av databasene er finansiert av en rekke sponsorer.
Norecopa er svært takknemlig for denne støtten.

 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa