Statistikk over dyr brukt i forskning

Norecopa, i samarbeid med Swiss 3R Competence Centre, har foretatt en analyse av Norges statistikk for årene 2018 til 2021. Se den engelskspråklige versjonen av denne siden og artikkelen Bruk av forsøksdyr i Norge fra 2018 til 2021 i Norsk Veterinærtidsskrift.

Vi har dessuten laget en samleoversikt over årsrapportene om bruken av forsøksdyr i Norge, og vi har funnet tall tilbake til 1995, se nedenfor.
Figurene nedenfor og tallgrunnlaget er innhentet fra Mattilsynet:

I 2021 lansert EU-kommisjon sin ALURES database, med statistikk over bruken av forsøksdyr i EU og (fra 2018) Norge. ALURES tillater datasøk på EU-nivå, men nasjonale data (f.o.m. rapporteringsåret 2021) vil snart (2024) også bli søkbare der.
I tillegg har komisjonen nå lansert den første versjonen av sin ALURES NTS Database, med ikke-tekniske sammendrag av godkjente dyreforsøk.

Mattilsynets egne nettsider med sammendrag fra godkjente søknader.

Slik rapporterer du om bruk av dyr i forsøk (fra Mattilsynets nettsider om forsøksdyr)


Norges statistikk:

2022

2021

2020

2019

2018

For første gang ble norske tall (for 2018) inkludert i EU-kommisjonens statistikk, i en samleoversikt som ble publisert i juli 2021. Dette fordi Norge har gjennomført EU-direktivet. Mer informasjon er tilgjengelig her.

2017

2016

2015 (side 43 i årsrapporten fra Mattilsynet for 2015)

2014 (ingen tilgjengelige tall ifølge side 40 i årsrapporten fra Mattilsynet for 2014, men noen tall forekommer i deres rapport for 2015 (se ovenfor) og i rapporten for 2016, side 93)

2013

2012 (foreløpige statistikk, og ingen fullstendig årsrapport)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000 (kun statistikk)

1999 (kun statistikk)

1998 (kun statistikk)

1997 (kun statistikk)

1996 (kun statistikk)

1995 (kun statistikk)

Frem til 1. juli 2015 ble dyreforsøk i Norge forvaltet av Forsøksdyrutvalget (FDU), som lå under Mattilsynet. FDU ga ut årsrapporter om bruk av dyr i forsøk til og med for året 2013. Disse rapportene var inntil nylig tilgjengelige på http://www.mattilsynet.no/fdu/om/arsrapporter. Nettsidene er blitt tatt ned, og det er for tiden lite statistikk på de nye nettsidene om forsøksdyr hos Mattilsynet. Tallene for 2014 og 2015 inngår i Mattilsynets årsrapporter.

Tall om bruk av forsøksdyr fra:

This page was updated on 21 February 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa