Helsemonitorering av forsøksdyr

Mesteparten av informasjonen om dette temaet er for tiden kun tilgjengelig på engelsk.

I den norske forskriften om bruk av dyr i forsøk, vedlegg F,  står det:

a) Oppdrettere, formidlere og brukere skal ha en strategi for å sikre en god dyrehelse som trygger dyrevelferden og imøtekommer vitenskapelige krav. Strategien skal omfatte regelmessig helseovervåkning, et program for mikrobiologisk overvåkning, planer for håndtering av sykdomsutbrudd og en beskrivelse av helseparametre og prosedyrer ved introduksjon av nye dyr.

b) Dyrene skal kontrolleres minst én gang daglig av en kompetent person. Kontrollen skal sikre at alle syke eller skadde dyr identifiseres, og at det iverksettes hensiktsmessige tiltak.

Teksten er en oversettelse av en del av anneks III i EUs forsøksdyrdirektiv.

Se også avsnittet om helsemonitorering under PREPARE-retningslinjene.

At norske forsøksdyravdelinger skal ha en årlig plan for helsemonitorering som omfatter kontroll med henblikk på zoonoser (sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker), er nedfelt i Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.

I tillegg til å monitorere dyrenes helse, er det svært viktig å ta hensyn til de potensielle helsefarene for personalet som arbeider med dyreforsøk. Disse omtales på en egen side under avsnittet om Helse, miljø og sikkerhet.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa