System.AggregateException: One or more errors occurred. (The SSL connection could not be established, see inner exception.)
 ---> System.Net.Http.HttpRequestException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
 ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: Connection reset by peer.
 ---> System.Net.Sockets.SocketException (104): Connection reset by peer
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError error, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16 token)
  at System.Net.Security.SslStream.EnsureFullTlsFrameAsync[TIOAdapter](CancellationToken cancellationToken)
  at System.Runtime.CompilerServices.PoolingAsyncValueTaskMethodBuilder`1.StateMachineBox`1.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<TResult>.GetResult(Int16 token)
  at System.Net.Security.SslStream.ReceiveBlobAsync[TIOAdapter](CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Security.SslStream.ForceAuthenticationAsync[TIOAdapter](Boolean receiveFirst, Byte[] reAuthenticationData, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.ConnectHelper.EstablishSslConnectionAsync(SslClientAuthenticationOptions sslOptions, HttpRequestMessage request, Boolean async, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.Http.ConnectHelper.EstablishSslConnectionAsync(SslClientAuthenticationOptions sslOptions, HttpRequestMessage request, Boolean async, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.HttpConnectionPool.ConnectAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.HttpConnectionPool.CreateHttp11ConnectionAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.HttpConnectionPool.AddHttp11ConnectionAsync(QueueItem queueItem)
  at System.Threading.Tasks.TaskCompletionSourceWithCancellation`1.WaitWithCancellationAsync(CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.HttpConnectionPool.HttpConnectionWaiter`1.WaitForConnectionAsync(Boolean async, CancellationToken requestCancellationToken)
  at System.Net.Http.HttpConnectionPool.SendWithVersionDetectionAndRetryAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, Boolean doRequestAuth, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.DiagnosticsHandler.SendAsyncCore(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.RedirectHandler.SendAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
  at System.Net.Http.HttpClient.GetStringAsyncCore(HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken)
  at AspNetCore.Views_Partials_wikiSitemap.ExecuteAsync() in /app/Views/Partials/wikiSitemap.cshtml:line 25
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview) in /Users/oyvind/projects/Norecopa/Our.Umbraco.DocTypeGridEditor/Helpers/DocTypeGridEditorHelper.cs:line 252
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model) in /Users/oyvind/projects/Norecopa/Our.Umbraco.DocTypeGridEditor/Helpers/DocTypeGridEditorHelper.cs:line 221
  at AspNetCoreGeneratedDocument.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync() in /Users/oyvind/projects/Norecopa/Our.Umbraco.DocTypeGridEditor/App_Plugins/DocTypeGridEditor/Render/DocTypeGridEditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in /app/Views/Partials/grid/editors/base.cshtml:line 11
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa