Hjelp forsøksdyrene - støtt Norecopa!

Utfordringen

Norge bruker nesten en femtedel av alle forsøksdyrene i Europa, mange av dem i svært belastende dyreforsøk. Vi har gjenomført EUs forsøksdyrdirektiv, som forplikter Norge til å arbeide med erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.

I 2003 vedtok Stortinget å etablere et senter for alternativer, samt å øremerke midler til forskning på dette området. Det eneste som skjedde, var at Norecopa ble stiftet i 2007, men med kun en halv stilling som sekretær og et ulønnet styre. Ordningen med øremerkede forskningsmidler ble aldri etablert.

Norecopa taler forsøksdyrenes sak!

Norecopa, med støtte fra mange andre instanser mener at det bør etableres et bærekraftig fysisk senter for alternativer. Senteret må tilføres ressurser som kan identifisere og løse de største problemene med dyreforsøk.

I mellomtiden har Norecopa greid å bygge opp over 10.000 nettsider med ressurser om alternativer til dyreforsøk, som utgjør norecopa.no. Men med begrensede midler må Norecopa stort sett formidle resultater fra andres arbeid med alternativer, fremfor å arbeide aktivt selv med dette.

For å spe på inntektene fra staten tilbyr Norecopa medlemskap og søker om engangsstøtte fra potensielle givere. Vi er en unik organisasjon i Norge, fordi alle de fire interessepartene rundt dyreforsøk sitter i styret: forvaltningen, industrien, forskning og dyrevern. Støtten gir oss muligheter til å arrangere møter og opplæringskurs, delta i faglige konferanser og publisere retningslinjer for bedre forskning, helst uten dyr i det hele tatt. Vårt slagord er PREPARE for Better Science.
Vi utgir også detaljerte nyhetsbrev 7 ganger i året for å informere forskerne om de siste fremskrittene innenfor alternativer. Nyhetsbrevet har 1.400 abonnenter internasjonalt.

Med din støtte kan Norecopa gjøre mer for forsøksdyrene!

Norecopa savner et fysisk senter med flere ansatte som kunne arbeide systematisk og målrettet med de spesielle norske forholdene hos forsøksdyrene. Som storforbruker av fisk, og med lange tradisjoner for viltforskning, bør Norge være en premissleverandør til andre land. Dette krever forskning på alternative metoder. Et senter for alternativer kunne samarbeide tett med Norges eksisterende forskningsinstitusjoner, for å identifisere de mest belastende dyreforsøkene og søke midler til prosjekter for å utvikle alternativer.

Spørsmålet om et senter for alternativer blir trolig omtalt i regjeringens varslede dyrevelferdsmelding, som skal komme i løpet av 2024. Både utfallet av stortingsbehandlingen, og størrelsen av et eventuelt senter om det skulle vedtas, er høyst usikre, jfr. det som skjedde i 2003 etter den forrige dyrevelferdsmeldingen. I mellomtiden er det viktig å styrke det vi har: Norecopa.

Forsøksdyrene trenger din støtte nå!

Norecopa er stadig på utkikk etter nye støttespillere til sitt arbeid. Spesielt utsatt er Norecopas databaser over alternativer til bruken av dyr i undervisning og opplæring, NORINA og TextBase. Oppdateringsarbeidet med disse koster ca. kr. 240.000 i innleid hjelp hvert år. Det går også mye penger hvert år til vedlikehold og teknisk oppgradering av norecopa.no, som er en svært avansert nettløsning.

Et annet stort usikkerhetsmoment er at Norecopas sekretær fyller 70 år i januar 2025. Pr. i dag (april 2024) vet vi ikke hva som vil skje med denne stillingen, og dermed med Norecopa, når han går av med pensjon.

All støtte, uansett hvor lite, vil kunne hjelpe forsøksdyrene gjennom å sikre Norecopas arbeid med alternativer til dyreforsøk.

 

Tusen takk for din støtte!

 

This page was updated on 10 June 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa