Bli medlem i Norecopa

Norecopa er en medlemsorganisasjon.  Medlemmene består av institusjoner som har fullt medlemskap, og individer som har assosiert medlemskap. Det er fullt mulig for en stor institusjon som har flere avdelinger/institutter, å tegne medlemskap for flere enheter og dermed øke sin støtte til Norecopa. De aller fleste forskningsinstitusjoner i Norge som bruker forsøksdyr, er medlemmer av Norecopa. En oversikt over de fleste av disse vises her.

Norecopa er en uavhengig medlemsorganisasjon med årsmøtet som det høyeste organet. Ifølge vedtektene tas de store avgjørelsene om Norecopas drift og aktivitetsområder på årsmøtet. Der velges det også styremedlemmer, valgkomitéen og eventuelle endringer i Norecopas vedtekter. Det er kun medlemmer som har stemmerett på årsmøtene.

Medlemskap i Norecopa gir derfor to store fordeler:
  • adgang til å påvirke aktiviteten til Norecopa
  • større rom for å fremme bruken av de 3 R'ene i Norge
I tillegg er medlemmene med på å
  • øke implementeringen av de 3 R'ene i Norge
  • overbevise politikerne om at det er bredt aksept for en organisasjon som Norecopa
  • øke sjansene for at Norecopa får større bevilgninger i fremtiden
  • øke sjansene for at det etableres et statlig fond for forsknings- og utviklingsarbeid på de 3 R'ene

For å tegne medlemskap vennligst ta kontakt med sekretæren, Adrian Smith.

Norecopa finansieres hovedsakelig av tilskudd fra to departementer (LMD & NFD).  Denne bevilgningen dekker en sekretærstilling og driftsutgifter.  Selv om sekretæren får tid til en del faglig virksomhet, er det selvsagt begrenset hva Norecopa rekker å arbeide med når ressursene er så små som de er. Medlemskap i Norecopa er én metode for å øke ressursene som finnes i Norge på arbeidet med implementeringen av de 3 R'ene. I tillegg hører vi gjerne fra individer eller organisasjoner som er villige til å donere større beløp til dette arbeidet.

Fullt medlemskap
Ifølge vedtektene til Norecopa må et fullt medlem med stemmerett på årsmøtet representere et selskap, institusjon, etat, organisasjon (eller underavdeling) knyttet til en av de fire interessepartene innenfor dyreforsøk. Kontingenten er for tiden kr. 2.000,- per år.

Assosiert medlemskap
Individer og andre som ikke oppfyller krav til fullt medlemskap kan bli assosierte medlemmer og dermed støtte arbeidet for de 3 R'ene.  Assosiert medlemskap koster kr. 200,- og beløpet er uendret siden Norecopa ble etablert i 2007.

Vi oppfordrer deg eller din avdeling/institutt til å bli medlem i Norecopa og dermed støtte arbeidet for å fremme bruken av de 3 R'ene i Norge!

Ønsker du å bruke Norecopas logo på materiale fra din egen organisasjon?  Medlemmer kan kontakte Norecopas sekretariat for mer informasjon.

Her kan du abonnere på Norecopas nyhetsbrev (sendes ut som epost 7-8 ganger i året).

This page was updated on 19 December 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa