Forsøksdyravdelinger

Denne siden gir en oversikt over norske forsøksdyravdelinger som har egne nettsider. Listen er neppe fullstendig og eventuelle feil eller mangler bes meldt inn til sekretariatet. Se gjerne på oversikten på den engelskspråklige versjonen av denne siden. At en virksomhet er nevnt på disse sidene betyr ikke nødvendigvis at Norecopa har noen forbindelse med den, eller anerkjenner virksomheten.

Vi oppfordrer flere dyreavdelinger å følge eksemplet til Universitetet i Bergen og lage en informasjonsside om arbeidet til Norecopa!

Avdeling for komparativ medisin, Oslo Universitetssykehus

Avdeling for komparativ medisin, NTNU

Avdeling for komparativ medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Cancer Stem Cell Center, Oslo

Centre for Molecular Biology and Neuroscience, Oslo

Comparative Medicine Core Facility, NTNU Trondheim

Dyreavdelingen, Universitetet i Bergen

Figaro gammastrålingsenhet, NMBU

Gruppe for forsøksdyr, Avdeling for administrasjon, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Havforskningsinstituttet Austevoll

Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Institute of Experimental Medical Research, Oslo University Hospital

Dyreavdelingen, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Levendelaboratorier BIO, Universitetetet i Bergen

Møreforsking

NINA (Norsk institutt for naturforskning), Trondheim

NINA Research Station, Sandnes

NIVA (Norsk institutt for vannforskning)

NIVA Marin Forskningsstasjon Solbergstrand

NMBU Sandnes

Nofima

Norwegian College of Fishery Science, Universitetet i Tromsø

Norsk Transgensenter (NTS), Universitetet i Oslo 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU Sandnes

NTNU Senter for Fiskeri og Havbruk

Sars International Centre for Marine Molecular Biology, Bergen High Technology Centre

Senter for husdyrforsøk, NMBU, Ås

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Svanøy Stiftelse og Norsk Hjortsenter

Forsøks- og Innovasjonsstasjon (FISK), Akvaplan-niva

VESO Vikan, Namsos

Veterinærinstituttet, Forsøksdyrenheten


Farmasøytiske bedrifter og forvaltning

Statens legemiddelverk (Norwegian Medicines Agency, NOMA)

Farmasøytiske bedrifter med adresser i Norge

This page was updated on 03 May 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa