Fisk som forsøksdyr

Denne siden og undermenyene nedenfor brukes til å samle ressurser av relevans for fiskeforskere:

Se også den engelskspråklige versjonen av denne siden.

Fisk utgjør over 90% av alle forsøksdyrene som brukes i Norge. Tallene er tilgjengelige her. Norecopa er derfor spesielt opptatt av å fremme implementeringen av de 3 R'ene innenfor denne artsgruppen.

Samarbeid med Norges Forskningsråd

Norecopa har hatt regelmessig kontakt med Forskningsrådet siden stiftelsen i oktober 2007. Allerede i sitt tildelingsbrev for 2008 ba Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Forskningsrådet om å etablere en dialog med Norecopa. Det første formelle møtet fant sted 26. mars 2008. Da ble det enighet om at Norecopa skulle utarbeide et forslag til prosjektskisse innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk.

I 2008 bevilget Havbruksprogramstyret i Forskningsrådet inntil kr. 200 000 til Norecopa for å lage en rapport om forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som leverte sin rapport i desember 2009. Rapporten kan leses her.
Norecopa fortsetter dialogen med Forskningsrådet.

Norecopa var delansvarlig for et prosjekt med navnet ENRICH Fish, finansiert av Forskningsrådet, for å studere måter å berike miljøet på hos laks i laboratorieforsøk.

Andre arbeidsoppgaver innenfor fiskeforskning

 

Lenker til eksterne resurser innenfor fisk i forskning:

FISKEHELSE: Web-page with overview of all institutions and organisations related to Norwegian fish farming. Including research institutions, medicine companies and health care services.

Fiskehelseforeningen

AkvaVeterinærforeningen (AVF)

This page was updated on 06 December 2022

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa