Vilt og villfisk i forskningen

Forsøk på viltlevende dyr stiller spesielle krav til forsøksdesign, i og med at det foregår under ukontrollerte forhold. Det er dessuten en rekke etiske problemstillinger som kommer i tillegg til de vanlige spørsmålene som reiser seg når man planlegger dyreforsøk.

Lovverket er også mer komplisert, fordi forvaltning av vilt angår flere departementer, og det finnes ulike definisjoner. Viltloven, for eksempel, dekker alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr, men ikke sjøpattedyr.

Viktig avklaring fra Mattilsynet: Veileder om veterinærers ansvar for medikamentell immobilisering av ville dyr (mars 2021)
 
Miljødirektoratets temasider om jakt og fangst.

Norecopa arrangerte et internasjonalt konsensusmøte i mai 2008 med tittelen:

Harmonisation of the Care and Use of Animals in Wildlife Research

Alle presentasjonene fra møtet, pluss et konsensusdokument utarbeidet av deltagerne, som beskriver deres syn på status og utfordringene innenfor viltforskning, kan lastes ned der. I tillegg er det en oversikt over retningslinjene om viltforskning som ble presentert under møtet av dr. Penny Hawkins, RSPCA.

Et lignende møte ble arrangert i oktober 2017.

Norecopas database 3R Guide inneholder en liste med retningslinjer for viltforskning.

Vitenskapskomitéen for mat og miljø (2013): Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr

Mejdell (2004): Konsekvenser av menneskelig aktivitet på dyrevelferd hos viltlevende dyr Rapport fra VESO på oppdrag fra Mattilsynet.

For flere referanser om vilt og villfisk, se den engelskspråklige utgaven av denne siden.

This page was updated on 21 May 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa