De 3 R-ene

Med "alternativer" mener Norecopa alle de "tre R-ene" (Replacement, Reduction and Refinement) av Russell og Burch. De tre R-ene er i dag vanligvis definert slik (men mange ulike definisjoner finnes - se den engelskspråklige versjonen av denne siden):

Replacement alternativer: metoder som tillater et gitt mål å bli nådd uten å gjennomføre eksperimenter eller andre vitenskapelige prosedyrer på dyr

Reduction alternativer: metoder for å få lignende informasjon fra bruken av færre dyr i vitenskapelige prosedyrer, eller for å få mer informasjon fra det samme antallet dyr

Refinement alternativer: metoder som lindrer eller minimere potensiell smerte, lidelse eller ubehag, og som øker dyrevelferden

Russell og Burch skrev:

The greatest scientific achievements have always been the most humane and the most aesthetically attractive, conveying that sense of beauty and elegance which is the essence of science at its most successful.

Du kan laste ned et sett med bilder om 3R-konseptet (pdf).
Hvis du vil ha Powerpoint-versjonen for å bruke den i undervisning, vennligst send en epost til Adrian Smith.

Download the slide deck

OBS. Det kan hende at disse bildene blir oppdatert fra tid til annen. Siste versjon: 12.03.24.

På den engelskspråklige versjonen av denne siden kan du laste ned bildesettet på flere språk.

3R Guide: a database of 3R resources

November-nummeret av tidsskriftet Animal Welfare i 2005 var dedikert til de tre R-ene.

Utviklingen av 3R-konseptet er beskrevet i detalj tidligere (Balls, 1996, 2007, 2009; 2014; Balls et al., 1995; Russell, 2005). Konseptet ble utviklet under et prosjekt startet av Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) i 1954. Prosjektet, som besto av intervjuer med britiske forskere, tok sikte på å forbedre rutinene som var i bruk den gangen i forbindelse med dyreforsøk. Ordet ”alternativer” ble bevisst ikke brukt, for å unngå at enkelte forskere nektet å være med på undersøkelsen. Istedenfor sto det i invitasjonen at prosjektet skulle evaluere fremskrittene innenfor utviklingen av humane teknikker. 3R-konseptet ble utformet mellom 1955 og 1957, uten at Russell og Burch husker nøyaktig når (Russell, 2005).

Prosjektet resulterte i Russell and Burch sin bok The Principles of Humane Experimental Technique in 1959 (Russell & Burch, 1959). Lite skjedde etter dette, frem til Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME) ble etablert 10 år senere. Til tross for sitt navn, arbeider FRAME med alle de tre R-ene. De tre R-ene er kollektivt beskrevet som ”alternativer” av D.H. Smyth i sin book Alternatives to Animal Experiments (Smyth, 1978). Den gangen var alternativer til dyreforsøk helt i startgropen.

Den første store begivenheten som fokuserte på de tre R-ene var en verdenskongress som ble arrangert i Baltimore i november 1993, hvor William Russell holdt en tale (Russell, 1995). Denne kongressen ble den første av en serie, som nå arrangeres hvert 3. år. Etter 1959 traff ikke Russell og Burch hverandre før 1995, da et arbeidsseminar ble arrangert i Sheringham i Storbritannia. På seminaret ble 58 forslag for å styrke alternativer til dyreforsøk lagt frem (Balls et al., 1995).

Norecopa støtter også konseptet av de tre S-ene av Carol Newton.

Totalantallet forsøksdyr som brukes i et land er ikke nødvendigvis et godt mål på hvorvidt alternative/reduserende metoder er tatt i bruk. Det danske 3R-senteret har skrevet to uttalelser som belyser dette:
Flere forsøgsdyr i Danmark er ikke nødvendigvis negativt
Behov for en bredere forståelse af begrebet erstatning af dyreforsøg


Litteratur:

 1. Russell & Burch - en artikkel skrevet av det danske 3R-senteret
 2. Balls, M., Goldberg, A.M., Fentem, J.H., Broadhead, C.L., Burch, R.L., Festing, M.F.W., Frazier, J.M., Hendriksen, C.F.M., Jennings, M., van der Kamp, M.D.O., Morton, D.B., Rowan, A.N., Russell, C., Russell, W.M.S., Spielmann, H., Stephens, M.L., Stokes, W.S., Straughan, .W., Yager, J.D., Zurlo, J. & van Zutphen, B.F.M. (1995). The Three Rs: the way forward: the report and recommendations of ECVAM Workshop 11. Alternatives to Laboratory Animals, 23: 838–66.
 3. Balls, M. (2007), Professor W.M.S. Russell (1925-2006): Doyen of the Three Rs. Alternatives to Animal Testing and Experimentation, 14 (Special Issue), 1-7.
 4. Balls, M. (2009), The origins and early days of the Three Rs concept. Alternatives to Laboratory Animals, 37(3): 255-65.
 5. Balls, M. (2014), Rex Leonard Burch: Humane Scientist and Gentle Man. Alternatives to Laboratory Animals, 42(5): 57-9.
 6. National Research Council – National Academy of Sciences (1977): The Future of Animals, Cells, Models, and Systems in Research, Development, Education, and Testing. National Academy of Sciences, Washington, D.C., ISBN 0-309-02603-2
 7. Newton CM (1977): Biostatistical and biomedical methods in efficient animal experimentation. In: The Future of Animals, Cells, Models, and Systems in Research, Development, Education, and Testing 267-281, National Academy of Sciences, Washington, D.C., ISBN 0-309-02603-2
 8. Rowsell HC (1977): The Ethics of Biomedical Experimentation. In: The Future of Animals, Cells, Models, and Systems in Research, Development, Education, and Testing 267-281, National Academy of Sciences, Washington, D.C., ISBN 0-309-02603-2
 9. Russell WMR & Burch RL (1959): The Principles of Humane Experimental Technique. Wheathampstead: Universities Federation for Animal Welfare. Available at: http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc
 10. Russell, W.M.S. (1995), The W.M.S. Russell speech at the award luncheon. The World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Education, Research, Testing. New York: Mary Ann Liebert Publishing, 71-80
 11. Russell, W.M.S. (2005): The Three Rs: past, present and future. Animal Welfare, 14(4): 279-286)
 12. Smyth DH (1978): Alternatives to Animal Experiments. 218 pages, Scolar Press, ISBN 0-85967-396-0
 13. Wikipedia-sider om The Three Rs and Bill Russell

I 1999, 40 år etter utgivelsen av boken til Russell og Burch, ga deltagerne på den tredje verdenskongressen, 3rd World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, fornyet støtte til 3R-konseptet i form av Declaration of Bologna (publisert med tillatelse fra tidsskriftet ATLA, Alternatives to Laboratory Animals):

Declaration-Bologna
This page was updated on 04 July 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa