Norecopas årsmøter og fagseminarer

Årsmøtet er ifølge vedtektene Norecopas høyeste organ og skal avholdes innen 15. juni. Bl.a. skal årsmøtet:

En oversikt over alle de faglige presentasjonene som er blitt holdt på Norecopas årsmøter er tilgjengelig på den engelskspråklige versjonen av denne siden.

Norecopas 17. årsmøte, 4 juni 2024

Norecopas årsmøte i 2024 ble arrangert tirsdag den 4. juni. Møtet ble både et zoom-møte og et fysisk møte ved Scandic Ørnen hotel Bergen. På møtet ble Norecopas 3R-pris for 2024 delt ut.

Programmet for dagen:
0930 - 1000: Kaffe og registrering for deltagerne i Bergen
1000 - 1100: Norecopa: årsmøte og oversikt over aktiviteter (sakslisten)
1100 - 1130: Norecopas 3R-pris: priskomitéens innstilling og prisvinnerens presentasjon
1130 - 1215: Gratis lunsj for deltagerne i Bergen
1215 - 1245: Are 3R Centres making a difference? (Elliot Lilley, NC3Rs, UK) (video recording)
1245 - 1315: Achieving a good Culture of Care (Barney Reed, RSPCA, UK)
1315 - 1330: A new Nordic Zebrafish Network and course series (Lars Bräutigam, Karolinska Institutet, Stockholm) - nettverkets foreløpige nettside
1330 - 1400: Working together to prevent 'severe suffering' (Barney Reed, RSPCA, UK)
1400 - 1415: Kaffepause
1415 - 1515: Diversity matters - the risk of standardisation (Natasha Karp, Astrazeneca, UK)
1515 - 1530: Eventuell diskusjon og avslutning
Dokumenter til årsmøtet:
Regnskapet for 2023, godkjent av Norecopas revisor
Årsberetning for 2023: Norsk / Engelsk
Norecopas handlingsplan for 2021-2025 (sist endret i 2021)
Styrets budsjettforslag for 2024
Styrets forslag til medlemskontingent for 2024 (uendret fra i fjor) ble godkjent:
kr 2.000 for institusjoner/avdelinger og kr. 200 for privatpersoner
Protokollen fra årsmøtet

Norecopas 16. årsmøte, 12 juni 2023

Norecopas årsmøte i 2023 ble arrangert mandag den 12. juni i Bergen. En plakat med informasjon om programmet kan lastes ned her. Møtet ble både et zoom-møte og et fysisk møte ved Scandic Ørnen hotel Bergen. På møtet ble Norecopas 3R-pris for 2023 delt ut.
Programmet for dagen var som følger:
0930 - 1000: Kaffe og registrering for deltagerne i Bergen
1000 - 1045: Norecopa: årsmøte og oversikt over aktiviteter (Sakslisten)
1045 - 1130: Utdeling av Norecopas 3R-pris
1130 - 1215: Gratis lunsj for deltagerne i Bergen
1215 - 1245: Norecopas analyse av bruken av forsøksdyr i 2018-2021: Er Norge på rett kurs? (Adrian Smith)
1245 - 1315: Design and analysis of fish experiments (Gareth Difford): se egen nettside
1315 - 1400: Endepunkter i fiskeforsøk (Linda Andersen)
1400 - 1410: Kaffepause
1410 - 1440: God anestesi praksis: fisk og andre akvatiske dyr (Aurora Brønstad)
1440 - 1510: Opplæring i forsøksdyrlære (Aurora Brønstad) Diskusjon og avslutning.
Dokumenter til årsmøtet:
Ingen av dagens styremedlemmer var på valg i 2023.
Regnskapet for 2022, godkjent av Norecopas revisor
Årsberetningen for 2022 (norsk og engelsk versjoner)
Norecopas handlingsplan for 2021-2025 (sist endret i 2021)
Styrets budsjettforslag for 2023
Styrets forslag til medlemskontingent for 2023 var uendret fra i fjor: kr 2.000 for institusjoner/avdelinger og kr. 200 for privatpersoner
Protokollen fra årsmøtet

Norecopas 15. årsmøte, onsdag 1. juni 2022

Norecopas årsmøte i 2022 ble et virtuelt møte, etterfulgt av tildelingen av Norecopas 3R-pris.
Stemmesedler for medlemmer som ikke kunne delta den dagen.
Sakslisten med valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer
Handlingsplan for 2021-2025
Revidert regnskap for 2021 og budsjettforslag for 2022 
Årsberetningen for 2021 (norsk og engelsk versjoner)
Protokollen fra årsmøtet


Norecopas 14. årsmøte, tirsdag 8. juni 2021

Norecopas årsmøte i 2021 ble arrangert som et virtuelt møte, etterfulgt av tildelingen av Norecopas 3R-pris.
Stemmesedler var tilgjengelige for medlemmer som ikke kunne delta den dagen.
Sakslisten (in Norwegian)
Handlingsplan for Norecopa: dagens plan og forslag til ny handlingsplan (den vedtatte planen kan leses her)
Revidert regnskap for 2020 og budsjettforslag for 2021 
Årsberetning for 2020
Forslag til valgkomité for 2021-2023
Protokollen fra årsmøtet

Norecopas 13. årsmøte, juni 2020

På grunn av korona-pandemien måtte Norecopas fysiske årsmøte i 2020 utgå. Det ble erstattet av elektronisk stemmeavgivning. Medlemmene fikk tilsendt sakspapirene den 13. mai, med en stemmeseddel som skulle returneres innen 12. juni. Sedlene ble telt den 15. juni:
Saksliste
Årsberetning for 2019

Programmene for tidligere årsmøter:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Referatene fra årsmøtene

 1. (Stiftelsesmøtet 10. oktober 2007)
 2. 11. juni 2008
 3. 11. juni 2009
 4. 3. juni 2010
 5. 9. juni 2011
 6. 13. juni 2012
 7. 3. juni 2013
 8. 5. juni 2014
 9. 2. juni 2015
 10. 24. mai 2016
 11. 7. juni 2017
 12. 12. juni 2018
 13. 4. juni 2019
 14. 2020: ingen referat (se ovenfor)
 15. 8. juni 2021
 16. 1. juni 2022
 17. 12. juni 2023

Årsberetninger (godkjent på årsmøtene)

This page was updated on 26 June 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa