Norecopas styre og valgkomité

Omtale av Norecopas nåværende styremedlemmer

Referatene fra styremøtene

Referatene fra årsmøtene

Valgkomitéen

Norecopas styre:

Representanter for forskning og undervisning (2024-2028)
Linda Andersen, Stiftelsen ILAB
vara: Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet

Representanter for industri (2024-2028)
Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ
vara: Tone Kristin Sundal, Vaxxinova

Representanter for forvaltning (2022-2026)
Janette Maria Carlsen, Mattilsynet, styreleder
vara: Gunvor Knudsen, Mattilsynet

Representanter for dyrevern/dyrevelferd (2022-2026)
Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge
vara: Anton Krag, Dyrevernalliansen

Historikk

På stiftelsesmøtet den 10. oktober 2007 ble følgende valgt inn i Norecopas første styre:

Representanter for forvaltning (valgt for 2 år):
Bente Bergersen, Mattilsynet, leder
vara  Kathrine Ryeng, Mattilsynet

Representanter for industri (valgt for 4 år):
Signe Videm, GE Healthcare
vara Kjersti Gravningen, Pharmaq (erstattet i juni 2008 av Kjetil Fyrand, Pharmaq)

Representanter for forskning (valgt for 4 år):
Dag Marcus Eide, Nasjonalt folkehelseinstituttet
vara Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen

Representanter for dyrevernorganisasjoner (valgt for 2 år):
Live Kleveland, Dyrevernalliansen
vara Jannicke Gram, Dyrebeskyttelsen Norge

Det første ordinære årsmøtet den 11. juni 2008

Kjetil Fyrand, Pharmaq, ble valgt inn som varamedlem istedenfor Kjersti Gravningen, Pharmaq.

Årsmøtet den 3. juni 2010
Representantene for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene i Norecopas styre var på valg. Bente Bergersen (forvaltning) ble gjenvalgt i 4 år, og Johan Teige ble valgt inn som hennes vara. Anton Krag (Dyrevernalliansen) ble valgt som representant for dyrevernorganisasjonene i 4 år, med Tanya Schumacher (Dyrebeskyttelsen Norge) (som byttet navn til Tanya Cross i 2011) som hans vara.

Årsmøtet den 9. juni 2011
Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet, ble valgt inn i valgkomitéen etter at Dag Sørensen gikk bort høsten 2010.

Årsmøtet den 13. juni 2012
Nye representanter for industrien ble valgt for 4 år:
Anne Ramstad, VESO Vikan
vara Terje Tingbø, Pharmaq AS
Representantene for akademia var også på valg. Dag Marcus Eide måtte trekke sitt kandidatur kort tid før årsmøtet på grunn av flytting til utlandet. Varamedlem Aurora Brønstad stilte til gjenvalg, og ble valgt for 4 år. Hun fungerte som styrerepresentanten frem til hovedmedlemmet kunne velges.

I august 2012 måtte Tanya Schumacher tre ut av sin rolle som varastyremedlem på grunn av permisjon. Erstatninger for henne og Dag Marcus Eide ble valgt våren 2013: med godkjennelse fra årsmøtet ble et elektronisk valg foretatt i tiden 19. februar - 24. mars 2013 for rollene som styremedlem for akademia og varastyremedlem for dyrevernorganisasjonene. De foreslåtte kandidatene var henholdsvis Siri Knudsen (Universitetet i Tromsø) og Harald Small (Dyrebeskyttelsen Norge). Begge ble valgt enstemmig, med en valgdeltagelse på 44%.

Årsmøte den 5. juni 2014
Styrerepresentantene for forvaltningen (Bente Bergersen og vara Johan Teige) og for dyrevernorganisasjonene (Anton Krag og vara Harald Small) var på valg. Alle ble gjenvalgt for 4 år.

Våren 2015 uttrykte styremedlem Anne Ramstad ønske om å tre ut av styret ved årsmøtet. Det ble derfor foretatt et ekstraordinært valg av nytt styremedlem på årsmøtet i 2015 frem til det ordinære valget i 2016. Valgkomitéens kandidat, fiskehelsebiolog Glenn Arve Sundnes, MSD Animal Health, ble valgt inn i styret.

Årsmøte den 24. mai 2016

Styrerepresentantene for industrien (Glenn Arve Sundnes og vara Terje Tingbø) og for akademia (Siri Knudsen og vara Aurora Brønstad) var på valg. Terje Tingbø ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Børge N. Frediksen (Pharmaq) i hans plass, og han ble valgt inn i styret som vararepresentant.

Årsmøte den 7. juni 2017
Styrerepresentanten for industrien (Glenn Arve Sundnes) ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Børge N. Frediksen i hans plass og Ann Cathrin Einen, MSD Animal Health Innovation AS som sin vararepresentant. Disse ble valgt frem til det ordinære valget i 2020.

Årsmøte den 12. juni 2018
Styrerepresentantene for forvaltningen (Bente Bergersen og vara Johan Teige) var på valg. Bente Bergersen stilte til gjenvalg. Johan Teige ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen hadde to kandidater til dette vervet: Gunvor Knudsen (Mattilsynet og Helene Seljenes Dahlum (Statens legemiddelverk). Gunvor Knudsen ble valgt inn i styret som vararepresentant. Representantene for forvaltningen sitter frem til årsmøtet i 2022.
Styrerepresentantene for dyrevern (Anton Krag og vara Harald Small) var på valg. Begge ønsket å fratre sine verv. Valgkomitéen foreslo Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen) og vara Birgitte Fineid (Dyrebeskyttelsen Norge) . Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2022.
Varastyrerepresentanten for akademia (Aurora Brønstad) ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Chris Noble (Nofima Tromsø) i hennes plass, og han ble valgt frem til det ordinære valget for representantene for akademia i 2020.

Årsmøte 2020 (nettbasert)
På grunn av Covid-19 pandemien ble valget av nye styremedlemmer i 2020 foretatt elektronisk, med stemmefrist 12. juni.
Styrerepresentantene for akademia (Siri Knudsen og vara Chris Noble) var på valg. Siri Knudsen ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Chris Noble (Nofima Tromsø) og vara Siri Kristine Gåsnes (Veterinærinstituttet). Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2024.
Styrerepresentantene for industri (Børge N. Fredriksen og vara Ann Cathrin Einen) var på valg. Begge ønsket å fratre sine verv. Valgkomitéen foreslo Kristian Straume-Lie (Biomark) og vara Ingebjørg Sævareid (Salmon Group). Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2024.

Årsmøte den 8. juni 2021
Ingen av styremedlemmene var på valg i 2021.

Årsmøte den 1. juni 2022
Styrerepresentantene for forvaltningen (Bente Bergersen og vara Gunvor Knudsen) var på valg. Bente Bergersen ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Janette Maria Carlsen (Mattilsynet) og vara Gunvor Knudsen (Mattilsynet). Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2026.
Styrerepresentantene for dyrevern (Susanna Thee Heggli (tidligere Lybæk) og vara Birgitte Fineid (Dyrebeskyttelsen) var på valg. Begge var villige til å bli gjenvalgt, og sitter frem til årsmøtet i 2026. Susanna Thee Heggli gikk ut i permisjon i oktober 2021.

Styrerepresentantene for industri (Kristian Straume Lie og vara Ingebjørg Sævareid) ønsket begge å fratre sine verv. Valgkomitéen foreslo Rolf Hetlelid Olsen (Pharmaq) og vara Hogne Bleie (Mallard AS). Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2024.

Valgkomitéen foreslo Chris Noble som ny styreleder, etter Bente Bergersen. Han ble valgt til denne rollen av årsmøtet, frem til slutten av hans styreperiode i 2024.

Årsmøte den 12. juni 2023
Ingen av styremedlemmene var på valg i 2023.
Susanna Thee Heggli meddelte i august 2022 at hun måtte tre permanent ut av styret. Anton Krag fortsetter som Birgitte Fineids vara frem til det ordinære valget i 2026.
Siri Kristine Gåsnes (Veterinærinstituttet, vara for styreleder Chris Noble) var i permisjon fra juni 2022 til mai 2023. I den tiden fungerte Ingunn Sommerset (Veterinærinstituttet) som hennes vara, i tråd med vedtaket på årsmøtet i 2022.

Årsmøte den 14. juni 2024
Styremedlemmene som representerer forskning og industri var på valg.
Styreleder Chris Noble, Siri Kristine Gåsnes, Birgitte Fineid og Hogne Bleie hadde meddelt at de ønsket å fratre styret. Valgkomitéen foreslo h.h.v. Linda Andersen (Stiftelsen ILAB), Ewa Harasimczuk (Veterinærinstituttet), Åshild Roaldset (Dyrebeskyttelsen Norge) og Tone Kristin Sundal (Vaxxinova) til å erstatte disse, og komitéen foreslo at nåværende styremedlem Janette Maria Carlsen skulle bli styreleder. Disse ble valgt.

This page was updated on 03 July 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa