EU-direktivet 2010/63 krever at det opprettes en nasjonal komité. I artikkel 49 står det (vår oversettelse):

Medlemslandene skal etablere nasjonale komitéer for beskyttelse av dyr brukt for vitenskapelige formål, som skal gi råd til forvaltingen og dyrevernenhetene, for å fremme prinsippene erstatning, reduksjon og forbedring (de 3 R'ene).

Nettverket av nasjonale komitéer skal spille en rolle i utvekslingen av beste praksis på EU-nivå.

EU-direktivet, som trådte i kraft 1. januar 2013, ble gjennomført i Norge gjennom en ny forskrift som trådte i kraft 1. juli 2015, men direktivet ble ikke fullt gjennomført før 1. august 2016 (gjennom EØS-avtalen).

I 2018 ble det stilt to skriftlige spørsmål på Stortinget om hvorfor arbeidet med gangsettelse av komitéen var forsinket: fra Torgeir Knag Fylkenes, SV og fra Tonje Kopstad, SV).

Norges komité hadde sitt første møte 10. april 2019 og heter "Forsøksdyrkomitéen – Nasjonal komité for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål", eller "Forsøksdyrkomitéen". Det er etablert egne nettsider for komitéen.

I august 2020 leverte komitéen en uttalelse til Landbruks- og matdepartementet, som anbefaler at det tas initiativ til en norsk offentlig utredning (NOU) som kan kartlegge potentiale for en overgang til forskning uten dyreforsøk, formulere tydelige målsetninger, og fremstille en konkret plan for overgangen. I tillegg anbefaler komitéen opprettelsen av et nasjonalt 3R-senter som vil kunne spille en nøkkelrolle i overgangen, og som kunne koordinere innsats fra alle involverte aktører og fremskynde utviklingen av alternativer til dyreforsøk gjennom et tilknyttet forsknings- og utviklingsfond. Komitéen skriver videre at ivaretakelse og videreføring av Norecopas arbeid vil stå sentralt.

Pressemelding om etableringen av komitéen.
EU-kommisjonens oversikt over de nasjonale komitéene.

This page was updated on 08 December 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa