Norecopas 3R-pris

For fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor de 3 R-ene

I 2010 innførte Norecopa en pris for fremragende arbeid til fremme av "de 3R-ene" (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.
Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Såvel vitenskapelige, teknologiske, praktiske og administrative tiltak kan premieres.
Prisen er på kr. 30.000 med diplom.

Se den engelskspråklige versjonen av denne siden for en oversikt over 3R-priser og finansieringsmuligheter for 3R-arbeid.

Vil du nominere noen til 3R-prisen, eller vil du nominere deg selv?

Nominasjonsfristen er 15. mars hvert år. Nominasjoner kan sendes inn når som helst i løpet av året, gjerne i god tid før fristen. Prisen deles ut under Norecopas årsmøter.

Nominasjonsskjemaet kan lastes ned her
Vedtektene for prisen kan leses her

De nominerte vurderes av en ekstern priskomité, som innstiller til styret. Det er styret som utvnevner komitéen, mens det er komitéen selv som velger leder. Det er dessuten styret som bestemmer hvert år om prisen skal utlyses, og tildeles. Komitéen består for tiden av følgende (som sitter t.o.m. 2025):

 • Bjørn Groven, Mattilsynet (representant for forvaltningen)
 • Christian Wallace, VESO (representant for industrien)
 • Adam Lilicrap, NIVA (representant for forskning og undervisning)
 • Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no (representanten for dyrevern/dyrevelferd)

 

2024

Prisen ble tildelt for 13. gang
i forbindelse med Norecopas årsmøte tirsdag 4. juni 2024. Det var tre nominerte for prisen.
Vinneren i 2024 var Aurora Brønstad fra Universitetet i Bergen, for hennes fremragende arbeid i mange år for å videreutvikle forsøksdyrfaget, øke dyrevelferden og fremme forståelsen for de 3 R'ene. Presentasjoner av de tre nominerte og 3R-priskomitéens konklusjoner kan leses her.
Prisvinnerens egen presentasjon av sitt arbeid kan lastes ned her.

 

Aurora Brønstad wins the 2024 3R Prize
Aurora Brønstad, vinner av Norecopas 3R-pris for 2024

 

2023

Prisen ble delt ut for tolvte gang
i forbindelse med Norecopas årsmøte på mandag 12. juni 2023. Det var tre nominerte til prisen.
Vinneren i 2023 var Linda Andersen fra Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) i Bergen, for sitt fremragende arbeid for å øke velferden hos fisk i forsøk. Presentasjoner av de nominerte og Priskomitéens konklusjoner.
Prisvinnerens presentasjon av sitt arbeid kan lastes ned her.

 

Linda Andersen receives the 3R Prize for 2023 from Norecopa's Secretary.

2022

Prisen ble delt ut for ellevte gang
i forbindelse med Norecopas årsmøte på onsdag 1. juni 2022. Det var to nominerte til prisen.
Vinnerne i 2022 var Anita Solhaug, Mona Gjessing og Hilde Sindre fra BIO-Direct cellemodell gruppen ved Veterinærinstituttet, for deres arbeid ved å utvikle cellelinjer som kan redusere antallet forsøksdyr som brukes til å studere fiskehelse. Presentasjoner av de nominerte og Priskomitéens konklusjoner.
Prisvinnernes presentasjon av sitt arbeid kan lastes ned her.

 

2021

3R-prisen ble utdelt for tiende gang i forbindelse med Norecopas årsmøte tirsdag 8. juni 2021. Det var 8 nominerte til prisen: presentasjonene av dem alle kan leses her, og den eksterne priskomitéens innstilling kan leses her.

Vinnerne i 2021 var Carlo C. Lazado og Elisabeth Ytteborg ved Nofima, Ås, for deres studier av slimhinne-helse hos fisk, som tok i bruk innovative strategier som reduserte antallet eksperimentelle dyr som måtte brukes. En presentasjon av deres arbeid er tilgjengelig her.

2020

Prisen ble ikke delt ut i 2020.

2019

Prisen ble delt ut for niende gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte tirsdag den 4. juni 2019 på Adamstua. Det var 5 nominerte: presentasjoner av alle kan leses her.

Vinneren i 2019 var stipendiat Arne Olav Melleby ved Oslo universitetssykehus Ullevål, for sitt fremragende arbeid med utvikling av en bedre operasjonsteknikk til bruk for mus innen forskning på kronisk hjertesvikt. En oversiktsartikkel som beskriver teknikken, hvor han er førsteforfatter, kan leses her.

Stortingsrepresentant og medlem av Næringskomitéen Morten Ørsal Johansen sto for overrekkelsen av prisen.

2018

Prisen ble ikke delt ut dette året.

2017

Prisen ble delt ut for åttende gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte onsdag den 7. juni 2017 på Adamstua. Det var 2 nominerte: presentasjoner av begge kan leses her.

Vinneren i 2017 var forskningsleder Adam Lillicrap ved NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), for sitt fremragende arbeid med utvikling av alternativer til dyretester i forbindelse med overvåkningen av miljøgifter (økotoksikologi). Hans presentasjon under prisutdelingen kan leses her. En oversiktsartikkel som beskriver dette arbeidet, hvor han er førsteforfatter, kan leses her.

Priskomitéens representant, Torill Malmstrøm, sto for overrekkelsen av prisen.

Omtale av prisutdelingen fra NIVA

2016

Prisen ble delt ut for syvende gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte tirsdag den 24. mai 2016 på Adamstua. Det var 3 nominerte: presentasjoner av alle kan leses her.

Vinneren i 2016 var seniorforsker Øystein Flagstad ved NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Han har utviklet og validert metoder for å kunne følge dyr ute i naturen ved å måle deres DNA-profil i avføringen. Metodene er så presise at man kan følge bevegelsene til individer i store flokker. Presentasjonen som prisvinneren holdt under prisutdelingen kan leses her.

FrPs landbrukspolitiske talsmann medlem av Næringskomitéen, Morten Ørsal Johansen, sto for overrekkelsen av prisen.

2015

Prisen ble delt ut for sjette gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte tirsdag den 2. juni 2015 på Adamstua. Det var 3 nominerte: presentasjoner av alle kan leses her.

Vinneren i 2015 var professor Stig Larsen ved NMBU Veterinærhøgskolen. Han har utviklet en matematisk modell som kan redusere antallet dyr som brukes i belastende dyreforsøk til under halvparten, med mer nøyaktige resultater. Istedenfor å velge et konstant antall dyr på hvert dosetrinn, bestemmes antallet ut i fra resultatet man fikk på det forrige trinnet. Dermed tar man hensyn til dyrenes respons istedenfor å bruke et unødvendig stort antall dyr og irrelevante dosetrinn. Presentasjonen som prisvinneren holdt under prisutdelingen kan leses her.

Spesialrådgiver Kristin Thorud fra Forskningsrådet sto for overrekkelsen av prisen. Hennes tale til prisvinneren kan leses her.

2014

Prisen ble delt ut for femte gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte torsdag den 5. juni 2014 på Adamstua. Det var 9 nominerte: presentasjoner av alle kan leses her

Vinnerne i 2014 var Ioanna og Axel Sandvig ved NTNU for sitt arbeid med å ta i bruk ikke-invasive metoder som reduserer antallet dyr som brukes i studier av regenerasjon i nervesystemet. I tillegg gjør deres forskning på stamceller fra hjernen det mulig å dyrke "kunstige hjerner" (organoider) istedenfor å forske på dyr. Magasinet Science har kåret denne type forskning til en av de ti viktigste i 2013. Presentasjonen som prisvinnerne holdt under prisutdelingen kan leses her.
Jan-Henrik Fredriksen (FrP) fra Stortingets Energi- og miljøkomité sto for overrekkelsen av prisen.

A presentation of the 9 nominees for the 2014 Norecopa 3R-prize can be downloaded here.

2013

Prisen ble delt ut for fjerde gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte mandag den 3. juni 2013 på Adamstua. Det var 6 nominerte: presentasjoner av alle kan leses her

Vinneren i 2013 var førsteamanuensis Gøril Eide Flaten ved Universitetet i Tromsø for sitt arbeid med å utvikle en modell for opptak av stoffer fra hud og tarm. Modellen har potensialet til å redusere betraktelig antallet dyreforsøk i forbindelse med utprøving av legemidler og andre kjemikalier. Modellen består av et trakt-formet glass med membran i bunnen, med fettbobler (liposomer) som brukes som cellemodeller. I prinsipp kan modellen brukes for å studere kroppens andre barrierer også, som f.eks. slimhinner og blod-hjernebarrieren. Modellen er også tatt i bruk for å teste hvordan nye kjemisk fremstilte preparater vil passere hud og tarm.
   Metoden er presentert i en videofilm laget av forskningsgruppen.

Gøril Flaten var i permisjon da prisen ble delt ut, så diplomet ble overrakt til André Engesland som er stipendiat i gruppen. Leder for Stortingets Næringskomité, Terje Lien Aasland, sto for overrekkelsen av prisen.

2012

Prisen ble delt ut for tredje gang på Norecopas fagseminar og årsmøte onsdag 13. juni 2012. Prisen gikk til cand.med.vet. Anne Berit Romstad ved Veterinærmedisinsk Senter for Oppdragsforskning (VESO), Namsos. Anne Berit Romstad har arbeidet i en årrekke for å erstatte smertevoldende dyreforsøk innen testing av fiskevaksiner med alternative metoder. Resultatene av hennes arbeid kan ha konsekvenser for hvordan vaksiner testes i en rekke land. Leder for Stortingets Næringskomité, Terje Lien Aasland, overrakte prisen. Det var 2 nominerte til prisen i 2012, en presentasjon av begge kan leses her.

2011

Prisen ble delt ut for andre gang på Norecopas fagseminar og årsmøte torsdag 9. juni 2011. Det var 11 nominasjoner for det årets pris.
Prisvinneren i 2011 var professor Knut-Erik Tollefsen ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Tollefsen og medarbeidere har arbeidet i en årrekke for å utvikle alternativer til giftighetstesting av kjemikalier på forsøksdyr. Over 100 000 syntetiske kjemikalier er i bruk i dag i ulike forbrukerartikler. Arbeidet til NIVA et svært viktig ledd i prosessen med å erstatte flest mulig av forsøksdyrene som brukes til kjemikalietesting med alternative metoder, som f.eks. bruken av cellekulturer. Arbeidet til prisvinnerne er blitt publisert i rundt 30 artikler i velrenommerte tidsskrift de siste 8 årene. I tillegg utdannes det doktorgradsstudenter innenfor fagområdet. Denne kunnskapen benyttes til å få aksept hos de regulatoriske myndighetene for bruk av alternative testmetoder internasjonalt.
   Professor Tollefsen presenterte sitt arbeid etter prisutdelingen. Presentasjonen kan lastes ned her.
   Det var 11 nominasjoner. Priskomitéen valgte å gi hederlig omtale til tre av disse, i tillegg til prisvinneren. Komitélederens presentasjon kan leses her.

2010

Norecopa delte ut prisen for første gang i 2010 under årsmøtet torsdag 3. juni. Prisen gikk til algetoksin-laboratoriet ved Norges veterinærhøgskole (NVH) som prisvinner for deres arbeid med å erstatte bruken av mus til påvisning av giftstoffer i skjell.

Det var 6 nominerte til prisen, som representerte mange ulike og spennende miljøer som arbeider med de 3 R-ene: alle ble presentert i talen som ble holdt av priskomitéens leder. De er beskrevet i mer detalj her.

 

Priskomitéen - historisk oversikt

Priskomitéen, som består av en representant fra hver av de 4 interessepartene rundt dyreforsøk, var i perioden 2010-2012:

 • rådgiver Gunvor Knudsen, forvaltning (leder)
 • professor Lasse Skoglund, akademia
 • dr.philos. Knut Helkås Dahl, industri
 • veterinær Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Priskomitéen for 2013-2014 besto av:

 • professor Lasse Skoglund, akademia (leder)
 • rådgiver Heidi Bugge, forvaltning
 • cand.scient. Christian Wallace, industri
 • veterinær Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Priskomitéen ble gjenvalgt i nye 2 år under årsmøtet den 5. juni 2014, og igjen for perioden 2017-18 under årsmøtet den 24. mai 2016. For perioden 2019-2021 er alle gjenvalgt med unntak av Heidi Bugge som erstattes av Bjørn Groven. Lasse Skoglund fratrådte komitéen og ble erstattet av Adam Lilicrap før utlysningen av prisen for 2022. Denne nye sammensetningen av komitéen behandler nominasjonene for 2023 og 2024.

Medieomtale

Andre 3R-priser:

Se den engelskspråklige versjonen av denne siden.

Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet, som er en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, ønsker å innstifte en årlig fiskevelferdspris i 2021.

 

This page was updated on 12 June 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa