Om Norecopa

Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme "de 3 R-ene" (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk. Norecopa ble stiftet den 10. oktober 2007.

Norecopas slagord er:

PREPARE for better Science

d.v.s. om forskningen involverer bruk av dyr eller ikke. I noen tilfeller vil forskning involvere bruk av dyr, i andre tilfeller vil det være alternativer - i pakt med prinsippene i 3R og 3S konseptene, og med målene uttrykt i EUs forsøksdyrdirektiv 2010/63.

Vi mener at det er en vinn-vinn situasjon for både dyrene og forskningen: bedre velferd og mer pålitelige forskningsresultater.

Norecopa drifter disse nettsidene med 3R-ressurser. Det er for tiden ca. 10.000 sider, som får ca. 300.000 besøk i året.

Sekretariatet er knyttet til Veterinærinstituttet i Oslo, og mottar en statlig grunnbevilgning gjennom Stortingets midler til forvaltningsstøtte (mer informasjon om sekretariatet). Først i august 2023 ble sekretæren bevilget fast 100% stilling, med virkning fra 1. januar 2023. 

Norecopa er imidlertid en selvstendig medlemsorganisasjon, registrert i Brønnøysund, med et styre på 4 personer (med personlige varamedlemmer) som representerer de 4 interessepartene rundt dyreforsøk:

 • Forvaltningen
 • Industrien
 • Forskningen
 • Dyrevernbevegelsen

Norecopas høyeste organ er årsmøtet, som ifølge vedtektene skal arrangeres innen 15. juni hvert år.

Norecopa er tilsluttet organisasjonen ecopa (European Consensus-Platform for Alternatives), derav navnet. ecopa ble stiftet etter et initiativ på 3rd World Congress on Alternatives and Animal Use i Bologna i 1999, og støtter etableringen og driften av nasjonale plattformer for de tre R'ene i Europa. Medlemslandene vises her.

Norecopa har en konkret aktivitetsplan som evalueres årlig, og følgende delmål:

 1. å bidra til økt kunnskap om
  • erstatning av dyreforsøk med alternativer (Replacement)
  • reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
  • forbedring av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og forsøkenes nytteverdi (Refinement)
 2.  å fungere som et kompetansesenter for og tilstrebe konsensus mellom de fire interessepartene:
  • forvaltningen
  • forskningen og undervisningen
  • industrien
  • dyrevernbevegelsen
 3. å spre informasjon via aktuelle medier, møter o.l.
 4. å opprettholde sin egen kunnskapsbase om de 3 R'ene og gjøre den tilgjengelig for alle

Siden 2010 har Norecopa delt ut en 3R-pris på kr. 30.000 og diplom til fremme av de 3 R-ene. Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av ”de 3 R-ene” i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes.

Norecopa utgir et elektronisk nyhetsbrev 7-8 ganger i året. Den driftet et diskusjonsforum for de ansvarlige ved landets forsøksdyravdelinger frem til våren 2024 da det ikke lenger var interesse for tjenesten.

Norecopa drifter også en internasjonal kalender over relevante møter, og en nyhetsstrøm.

Norecopa skriver også kronikk om forsøksdyr.

Norecopa arrangerer jevnlig møter om bruken av dyr i forsøk, for å fremme de 3 R-ene. Det arrangeres et fagseminar som er åpent for alle, i forbindelse med årsmøtet.

Både institusjoner og privatpersoner kan tegne medlemskap i Norecopa. De fleste forskningsinstitusjonene er medlemmer.

Norecopa har regelmessig kontakt med forvaltningen, Stortinget og Forskningsrådet, som et ledd i å fremme arbeidet med de 3 R-ene.

Presisering om nettsidenes innhold:
Utviklingen av innholdet på disse nettsidene har foregått siden 1991. I løpet av denne tiden er arbeidet blitt delfinansiert av en lang rekke sponsorer, og vi er svært takknemlige for deres bidrag. Sponsorene har imidlertid på ingen måte påvirket innholdet eller kvaliteten på nettsidene. Norecopa er en selvstendig medlemsorganisasjon med et styre som representerer alle de store interessepartene rundt dyreforsøk. Målet med nettsidene har vært å tilby utvalgte kvalitetsstoff (med fagfellevurdering der hvor dette eksisterer) av høy kvalitet som kan fremme de tre R'ene.

Vi håper at du finner nettsidene nyttige. Vi vil gjerne høre fra deg, uansett hva du mener om dem. Vennligst også ta kontakt dersom du oppdager døde lenker, eller kjenner til ressurser som fortjener å bli nevnt på nettsidene.

Norecopa arbeider for å få politisk interesse for etableringen av et fysisk 3R-senter for å øke innsatsen på området. Dette notatet om behovet for et senter ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet i oktober 2023. Det er for tiden ca. 30 3R-sentre i Europa

Mer informasjon

Norecopa: de 10 første årene (2007-2017)
Plakat om Norecopa på engelsk

En presentasjon om Norecopa (PMSK-møte, april 2018)

En plakat om Norecopas nye nettsider (2016)

En plakat om Norecopa

En liste av ting som du kan gjøre for å bistå Norecopa

I august 2009 ble nyhetsbrevets abonnenter spurt om deres syn på Norecopas arbeid.

Historikken bak stiftelsen av Norecopa

Litteratur

Recent developments in the way forward for alternative methods: Formation of national consensus platforms in Europe

Alternatives to animal experimentation: The regulatory background

Denne nettsiden bygger på ressurser opprinnelig utviklet ved Forsøksdyravdelingen på Norges veterinærhøgskole i perioden 1991-2011 (visjonen).

Tips: klikk på logo'en for å returnere til hovedsiden, uansett hvor du er på nettsidene.

 

Bankforbindelser
Bankkonto: 7694 05 12030 (IBAN: NO51 7694 0512 030)
Kontonavn og adresse: Veterinærinstituttet, Postboks 64, 1431 Ås, Norway
Bankens navn og adresse: DNB (Den norske Bank), Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway
Valuta: NOK
SWIFT/BIC (Bank Identifier Code): DNBANOKKXXX
Innbetalinger merkes med "12025 Norecopa"

Samarbeidspartnere

Noe av det tidlige materialet på disse nettsidene var produsert i samarbeid med:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev 7-8 ganger i året. Her kan du holde deg oppdatert om siste nytt i det internasjonale forsøksdyrmiljøet og om alternativer til dyreforsøk.

De siste nyhetsbrevene

Klikk her hvis du ønsker å lese eldre nyhetsbrev

This page was updated on 03 July 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa