Faglige uttalelser om dyreforsøk

Norecopa har som mål å produsere faglige uttalelser om aktuelle problemstillinger innenfor dyreforsøk og de 3 R-ene. Organisasjonen arbeider tett sammen med forsøksdyr-forvaltningen for å identifisere områder hvor det er størst behov for slike uttalelser. Mange flere retningslinjer er tilgjengelige i Norecopas 3R Guide-database.

Ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)
EUs nye forsøksdyrdirektiv trådte i kraft i EU den 1. januar 2013. Direktivets krav gjøres også  gjeldende i Norge.
Norecopa har opprettet en egen nettside om EU-direktivet og gjennomføringen av det i Norge. Nettsiden omfatter også Norecopas uttalelse om utkastet til ny forsøksdyrforskrift.
De fleste av Norecopas faglige uttalelser er skrevet på både norsk og engelsk.

Tåklipping av mus
Forsøksdyrutvalget (FDU) ba Norecopa om å vurdere tåklipping hos mus som metode for merking og vevsprøvetakning. Norecopas styre behandlet saken og laget et 18-siders dokument med forslag til uttalelse som ble sendt på høring til medlemmene. Den endelige uttalelsen, som ble oversendt FDU, kan lastes ned her. Uttalelsen omfatter også en beskrivelse av alternative metoder for identifikasjon og genotyping av gnagere, med litteraturliste.
Etter at denne uttalelsen ble skrevet (desember 2008) er det kommet noen nye vitenskapelige publikasjoner på området. Norecopas styre har laget en tilleggsuttalelse (mars 2010), som har vært på høring hos medlemmene.

Smertestillelse hos gnagere
I samarbeid med kollegaer i forsøksdyrmiljøet har Norecopa utarbeidet et notat om smertestillelse hos gnagere.

Fasting hos gnagere
Norecopa har skrevet et 10-siders dokument om bruken av fasting i forbindelse med forsøk hos gnagere. Dokumentets sammendrag (anbefalingene) kan leses herDet komplette dokumentet er tilgjengelig her

Rettslig beskyttelse av undervisningsdyr
I mars 2010 sendte Mattilsynet på høring utkastet til en forskrift om unntak fra kravet om tillatelse ved bruk av dyr i undervisning. Forslaget gikk ut på å unnta all undervisning som ikke regnes som dyreforsøk, fra kravet om tillatelse etter den nye dyrevelferdsloven § 13. Poenget med forslaget var å gjeninnføre rettstilstanden etter den gamle dyrevernloven inntil det forelå en ny forskrift om dyr i forsøk, undervisning og medisinsk virksomhet.   Norecopa skrev en uttalelse om denne saken. Uttalelsen påpekte at rettsvernet for undervisningsdyr har vært dårligere enn for forsøksdyr under den gamle dyrevernloven. Norecopa vedla et utkast til retningslinjer fra 80-tallet og et notat fra Forsøksdyrutvalget fra 1999, og ba om at arbeidet med å avklare grensene til dyreforsøk, fremskyndes. Den nye Forskrift om bruk av dyr i forsøk har nå trådt i kraft.

Studentoppgaver
Norecopa har redigert en del studentoppgaver som ble skrevet i forbindelse med kurs i forsøksdyrlære på NVH. Oppgavene er ikke kvalitetssikret, og innholdet er ikke nødvendigvis sammenfallende med Norecopas syn på saken. Innholdet kan brukes fritt men må ikke fremstilles som Norecopas arbeid eller syn på temaet. Det faglige innholdet, inkludert referansene, bør sjekkes før bruk:

 

Ønsker du at Norecopa skal lage en uttalelse om et emne innenfor bruken av dyr i forskning?
Ta kontakt med sekretæren!

Norecopa har også laget

Norecopa utarbeider politiske uttalelser og kronikker om dyreforsøk og de 3 R'ene. Disse kan leses her.

Det gamle Forsøksdyrutvalget, som opphørte i 2015, publisert en del prinsippavgjørelser. Mer informasjon om disse er tilgjengelig her.

This page was updated on 11 June 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa