Classic AVs er en samling av eldre audiovisuelle hjelpemidler som kan brukes som alternativer eller supplementer til dyr i undervisning og opplæring. Produktene er tatt ut av en annen database som Norecopa drifter, NORINA, fordi de benytter eldre teknologi og er dermed mindre interessante for mange brukere. Norecopa fortsetter å drifte Classic AVs som en tjeneste for de som ikke har tilgang på den nyeste teknologien, og for de som synes at produktene er fortsatt relevant på sitt fagområde.

Databasen er bygget inn i disse nettsidene og søkemotoren øverst på alle sidene søker i den automatisk.

Snarveier:

Vennligst ta kontakt dersom du finner feil i databasen.

Norecopa drifter også tre andre databaser:

  1. 3R Guide: en oversikt over databaser, retningslinjer, tidsskrifter, email lister og regelverk av relevans til de 3 R-ene
  2. NORINA: audiovisuelle hjelpemidler som kan brukes som alternativer eller supplementer til dyr i undervisning og opplæring
  3. TextBase: en oversikt over litteraturen innen forsøksdyrlære og relaterte fagområder

Søk i én database gir treff i de tre andre samt treff på Norecopas nettsider.

Selv om vi gjør det vi kan for å holde informasjonen i databasen oppdatert, har vi ikke ansvaret for innholdet, bl.a. tilgjengeligheten og prisen.
Norecopa leverer ikke produktene nevnt i databasene. Ta alltid kontakt med leverandøren nevnt i databasen før du bestiller et produkt.

For mer informasjon om Classic AVs, vennligst ta kontakt med karina.smith@norecopa.no.

Selv om vi gjør det vi kan for å holde informasjonen i databasen oppdatert, har vi ikke ansvaret for innholdet, bl.a. tilgjengeligheten og prisen.
Norecopa leverer ikke produktene nevnt i databasene. Ta alltid kontakt med leverandøren nevnt i databasen før du bestiller et produkt.

Antallet produkter i Classic AVs: 125

 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa