Norway har ratifisert European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123) utstedt av Council of Europe (Europarådet). ETS 123 finnes på denne samleside over alle Europarådets konvensjoner. Norge var del av den første gruppen med land som signerte konvensjonen den 18. mars 1986, og var det første landet som ratifiserte den på 9. juli 1986 (norsk versjon). En multilateral konsultasjon om fortolkning av enkelte bestemmelser ble arrangert i november 1992, og bl.a. ble det fastslått at introduksjonen av en nål i dyrekroppen skulle betraktes som en regulert prosedyre.

I juni 2006 ble det enighet om en større endring av Appendiks A i konvensjonen, som inneholder retningslinjer for oppstalling og stell av forsøksdyr. Endringene trådte i kraft den 15. juni 2007 og inneholdt spesifikke anbefalinger for ulike arter eller artsgrupper. En oversikt over de viktigste endringene i den nye utgaven av Appendiks A kan leses her (den gamle utgaven av appendikset, uten tabellene og figurene, kan leses her).

In July 2009, an expert working group produced proposals for severity classification of procedures on animals.

For comparison, the European Union's legislation on laboratory animals, including the directive 86/609/EEC of 24 November 1986 can be read here. On 5 November 2008 the European Commission adopted a proposal to revise the Directive. The new Directive, 2010/63/EU, was adopted on 22 September 2010 and came into force on 1 January 2013. The Directive will eventually be implemented in Norway by means of a new monitoring system for animal research and a new Regulation.

An overview of Norwegian law related to animals, written by Live Kleveland, can be accesssed here at the Animal Legal and Historical Center.

This page was updated on 04 March 2019

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa