Norecopa, i samarbeid med Animal Welfare Information Center ved US Department of Agriculture i Beltsville, USA har utviklet en database som gir en global oversikt over retningslinjer, databaser, tidsskrifter, email lister og regelverk som kan hjelpe forskere å anvende de 3 R-ene når de planlegger forskning som kan innebære bruk av dyr. Databasen heter 3R Guide.

3R Guide tar sikte på å være en 'one-stop shop' for forskere som søker etter 3R-ressurser.

Databasen er bygget inn i disse nettsidene og søkemotoren øverst på alle sidene søker i den automatisk.

Noen snarveier:

Alle ressursene i 3R Guide er sortert etter Type (f.eks. database, retningslinjer), Category (f.eks. anestesi, blodprøvetaking) og hvilke(n) av de 3 R-ene de adresserer (Replacement, Reduction, Refinement).

Vennligst kontakt oss dersom du finner feil eller kjenner til produkter som ikke er sitert i databasen.

3R Guide er en oppdatert og utvidet versjon av en samling ressurser som ble publisert i 2005: The use of databases, information centres and guidelines when planning research that may involve animals. Smith AJ & Allen T (2005): Animal Welfare 14:347-359.

Norecopa drifter også fem andre databaser:

  1. NORINA: audiovisuelle hjelpemidler og andre produkter som kan brukes som alternativer eller supplementer til dyr i undervisning og opplæring
  2. TextBase: litteratur innen forsøksdyrlære og relaterte fag
  3. Classic AVs (en del av NORINA som ble tatt ut fordi produktene benytter gammel teknologi)
  4. En database av 3Rs Knowledge Sources produsert av EU-Kommisjonen
  5. En database av 3Rs Education and Training Courses and Resources produsert av EU-Kommisjonen


Vi takker Laboratory Animals Ltd.Scottish Accreditation Board og Stiansen Stiftelsen for økonomisk støtte til utviklingen av denne databasen.

Antallet ressurser i 3R Guide: 427

 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa