Forsøksdyr og etikk

Det aller meste av stoffet om dette emnet er for tiden kun tilgjengelig på engelsk.

De nasjonale forskningsetiske komitéene i Norge har laget et sett med generelle forskningsetiske retningslinjer. Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, NENT, har laget forskningsetiske retningslinjer, som inneholder to avsnitt om beskyttelse av dyr i forskning. Retningslinjene ble oppdatert i 2016 etter at de var ute på høring. Høringsuttalelsene, bl.a. fra Norecopa er tilgjengelige. NENT skal i løpet av vinteren 2016/2017 utarbeide mer detaljerte retningslinjer for dyreforsøk. NENT har også laget en forskningsetisk sjekkliste.

Forskningsrådet har også sluttet seg til Joint European funding principles for research involving animals.

I sine generelle krav til søknader, og på en egen side om etiske retningslinjer henviser Norges Forskningsråd til NENTs retningslinjer, i forbindelse med utlysning av forskningsmidler.

Forsøksdyr - en artikkel i biblioteket til de nasjonale forskningsetiske komitéene.

Debatt om dyreforsøk på Dagsnytt Aften (08.10.15)

Podkast om dyreforsøk: Verdibørsen på NRK P2 fra 13.11.91 (sendt igjen 12.11.16).

Debatt om dyreforsøk på Antenne Ti, NRK 31. oktober 1991

Dyreforsøk er fortsatt nødvendig (artikkel på forskning.no)

En artikkel med tittel "Forsøk med dyr - er det etisk forsvarlig?" skrevet av Svein Aage Christoffersen ble publisert i mars 1997 i Tidsskriftet for den norske legeforeningen. Christoffersen har også vært leder for Rådet for dyreetikk, som uttaler seg om mange sider med dyrehold i Norge.

Dyreforsøk i et historisk perspektiv (avhandling av Asgeir Lorås og Øyvind Steiffeten)

Bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter: en filosofisk undersøkelse (avhandling av Stein Rafoss, 2004)

Her er en samling av litteratur om etikken ved bruk av genetisk modifiserte (transgene) dyr i forskning.

This page was updated on 12 June 2020

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa