NORINA (A Norwegian Inventory of Alternatives) er en engelskspråklig database med informasjon om flere enn 3.000 audiovisuelle hjelpemidler og andre produkter som kan brukes som alternativer eller supplementer til bruken av dyr i undervisning og opplæring, inkludert som alternativer til disseksjoner, på alle nivåer fra grunnskolen til universitet. Informasjonen i NORINA er blitt samlet kontinuerlig siden 1991.

Databasen er bygget inn i disse nettsidene og søkemotoren øverst på alle sidene søker i den automatisk.

Vennligst kontakt oss dersom du finner feil eller kjenner til produkter som ikke er sitert i databasen.

Noen snarveier:

Norecopa drifter også tre andre databaser:

  1. 3R Guide: en oversikt over databaser, retningslinjer, tidsskrifter, email lister og regelverk av relevans til de 3 R-ene
  2. TextBase: litteratur innen forsøksdyrlære og relaterte fag
  3. Classic AVs (en del av NORINA som ble tatt ut fordi produktene benytter gammel teknologi)

Søk i én database gir treff i de tre andre samt treff på Norecopas nettsider.

NORINA ble startet og utviklet av konsulent Karina Smith ved Forsøksdyravdelingen ved Norgs veterinærhøgskole (NVH) i 1991. NORINA ble overført til Norecopa i 2011 da Karina Smith sluttet på NVH. Hun arbeidet fortsatt med databasen, finansiert av Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk, frem til desember 2017. da andre personer knyttet til Norecopa overtok. Prosjektet har også mottatt støtte fra Stiansen Foundation.

Et multimediarom ved Norges veterinærhøgskole

I 2009 åpnet Forsøksdyravdelingen et Multimediarom og Treningsklinikk ved NVH, innredet med produkter listet i NORINA, til bruk for veterinærstudenter og dyrepleierstudenter.

Utmerkelser vunnet av NORINA-prosjektet 

Takk til alle sponsorene av NORINA siden 1991.

Artikler som beskriver NORINA og lignende databaser:

The NORINA database of alternatives

Databases on alternatives: What is available and how are they used? 

Selv om vi gjør det vi kan for å holde informasjonen i databasen oppdatert, har vi ikke ansvaret for innholdet, bl.a. tilgjengeligheten og prisen.
Norecopa leverer ikke produktene nevnt i databasene. Ta alltid kontakt med leverandøren nevnt i databasen før du bestiller et produkt.

Antall produkter i NORINA: 3102

 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa