NORINA (A Norwegian Inventory of Alternatives) er en engelskspråklig database med informasjon om ca. 3.000 audiovisuelle hjelpemidler og andre produkter som kan brukes som alternativer eller supplementer til bruken av dyr i undervisning og opplæring, inkludert som alternativer til disseksjoner, på alle nivåer fra grunnskolen til universitet. Informasjonen i NORINA er blitt samlet kontinuerlig og oppdatert siden 1991.

Databasen er bygget inn i disse nettsidene og søkemotoren øverst på alle sidene søker i den automatisk.

Vennligst kontakt oss dersom du finner feil eller kjenner til produkter som ikke er sitert i databasen.

Noen snarveier:

Norecopa drifter også fem andre databaser:

  1. 3R Guide: en oversikt over databaser, retningslinjer, tidsskrifter, email lister og regelverk av relevans til de 3 R-ene
  2. TextBase: litteratur innen forsøksdyrlære og relaterte fag
  3. Classic AVs (en del av NORINA som ble tatt ut fordi produktene benytter gammel teknologi)
  4. En database av 3Rs Knowledge Sources produsert av EU-Kommisjonen
  5. En database av 3Rs Education and Training Courses and Resources produsert av EU-Kommisjonen


NORINA ble startet og utviklet av konsulent Karina Smith ved Forsøksdyravdelingen ved Norgs veterinærhøgskole (NVH) i 1991. NORINA ble overført til Norecopa i 2011 da Karina Smith sluttet på NVH. Hun arbeidet fortsatt med databasen, finansiert av Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk, frem til desember 2017, da andre personer knyttet til Norecopa overtok. Vennligst ta kontakt med Adrian Smith for mer informasjon. Prosjektet har også mottatt støtte fra Stiansen Foundation.

Et multimediarom ved Norges veterinærhøgskole

I 2009 åpnet Forsøksdyravdelingen et Multimediarom og Treningsklinikk ved NVH, innredet med produkter listet i NORINA, til bruk for veterinærstudenter og dyrepleierstudenter.

Utmerkelser vunnet av NORINA-prosjektet 

Takk til alle sponsorene av NORINA siden 1991.

Artikler som beskriver NORINA og lignende databaser:

The NORINA database of alternatives

Databases on alternatives: What is available and how are they used? 

Selv om vi gjør det vi kan for å holde informasjonen i databasen oppdatert, har vi ikke ansvaret for innholdet, bl.a. tilgjengeligheten og prisen.
Norecopa leverer ikke produktene nevnt i databasene. Ta alltid kontakt med leverandøren nevnt i databasen før du bestiller et produkt.

Antall produkter i NORINA i dag: 3325

Norinapics
Eksempler på produkter sitert i NORINA
 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa