3R-KART

3R-KART var Norecopas prosjekt for å kartlegge hvorvidt "de 3 R-ene" (Replacement, Reduction, Refinement) allerede anvendes i fiskeforskning i Norge, samt avdekke områder hvor innsatsen kan økes, gjerne gjennom målrettet forskningsarbeid. Det er forventet at resultatene vil bidra til å øke dyrevelferd og kvaliteten av forskningen som foretas på fisk. Indirekte vil arbeidet derfor heve kvaliteten av prosjekter som bl.a. Forskningsrådet bevilger ressurser til i fremtiden. 

Selve kartleggingsprosjektet besto av to faser:
 1. Utarbeidelse av et standard spørreskjema som ble sendt til alle forskningsstasjonene i Norge som er godkjent for fiskeforsøk.
 2. Befaringer og dybdeintervjuer ved de fleste forsøksdyravdelinger som benytter fisk (fersk- og saltvannsarter) i såvel laboratorieforsøk som oppdrettsanlegg.
Omfanget av de forskjellige studiene, og hvorvidt studiene må betraktes som smertevoldende eller ikke, ble diskutert. Samtidig ble forståelsen av ulike begrep som "enkel prøvetaking", "smertevoldende" o.l. gjennomgått. Kunnskapen om fiskens krav til levemiljø og i hvilken grad de 3 R’ene er implementert i forbindelse med anestesi, humane endepunkter o.l., ble kartlagt.

På befaringsrunden var det bl.a. fokus på følgende forhold:
 • hvor mange dyr, og hvilke arter, brukes til hva?
 • hvordan praktiseres begreper som f.eks. ‘enkel prøvetaking’, ‘smertevoldende’ idag?
 • hva er kriteriene for fastsettelse av humane endepunkt? når avlives fisken i dag?
 • hvilken kunnskap har avdelingen og dens personale idag om artenes miljøkrav? hvordan holdes fisken i dag?
 • i hvilken grad er de 3R’ene implementert idag?
 • hvilke rutiner følges mhp helseovervåking og hvordan unngås det at helsestatus påvirker forskningsresultatet?
 
Spin-off gevinster fra prosjektet:
Norecopa ser for seg at informasjonen som samles i løpet av dette prosjektet vil kunne brukes aktivt i:
 1. Utarbeidelse av et forslag til kurs i fiskevelferd som tilfredsstiller Mattilsynets krav til kompetanse i forhold til Akvakulturdriftsforskriften
 2. Utarbeidelse av retningslinjer for planlegging og gjennomføring av fiskeforsøk
 3. Etablering av et internasjonalt nettverk for fiskeforskere
 4. Utarbeidelse av standarder og retningslinjer
 5. Opprettelse av en database for publikasjoner innen de 3 R’ene
 6. Opprettelse av et lukket debattforum for fiskeforskere
 7. Utarbeidelse av artsspesifikke retningslinjer for hold og helsemonitorering hos fisk

Analysen av spørreskjemaene og inntrykkene fra besøksrunden ble presentert på Norecopas årsmøte den 13. juni 2012.

Den endelige rapporten, inkl. spørreskjemaet og mandatet, kan leses her.

Styret mottar gjerne kommentarer fra interesserte, disse kan sendes til post@norecopa.no

Prosjektet var finansiert av Dyrevernalliansens Dyrevernfond, Fiskeri- og kystdepartementet og Norecopas driftbudsjett.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa