Valgkomitéen

Ifølge Norecopas vedtekter velges det en valgkomité for 2 år ad gangen, av årsmøtet. Komitéen velger sin egen leder.

Komitéen ble først valgt under Norecopas stiftelsesmøte den 10. oktober 2007 og besto av:

 • Bjørn Groven (Mattilsynet, forvaltning)
 • Gunn Harriet Knutsen (Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, industri)
 • Dag Sørensen (Rikshospitalet, forskning)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)

Valgkomitéen ble gjenvalgt i 2 år på årsmøtet i 2010.

Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet, ble valgt inn i valgkomitéen på årsmøtet i 2011 etter at Dag Sørensen gikk bort høsten 2010.

Valgkomitéen var på valg i 2012, og alle medlemmene ble gjenvalgt for 2 år. Sammensetning i 2012-2014 var derfor slik:

 • Bjørn Groven (Mattilsynet, forvaltning)
 • Gunn Harriet Knutsen (Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, industri)
 • Tore Kristiansen (Havforskningsinstituttet, akademia)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevernorganisasjoner)

På årsmøtet i 2014 var valgkomitéen igjen på valg. Følgende ble valgt til komitéen for perioden 2014-2016:

 • Bjørn Groven (Mattilsynet, forvaltning)
 • Tor André Giskegjerde (EWOS, industri)
 • Tore Kristiansen (Havforskningsinstituttet, forskning)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)

På årsmøtet i 2016 ble følgende valgt til valgkomitéen for perioden 2016-2018:

 • Bjørn Groven (Mattilsynet, forvaltning)
 • Simon Wadsworth (Cargill Aqua Nutrition, industri)
 • Tore Kristiansen (Havforskningsinstituttet, forskning)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)

På årsmøtet i 2018 ble komitéen gjenvalgt, med enighet om å opprette en ny valgkomité i god tid før det neste valget, som blir på årsmøtet i 2020.

På årsmøtet i 2019 ble følgende valgt til valgkomitéen for perioden 2019-2021:

 • Dag Atle Tuft (Mattilsynet, forvaltning)
 • Trygve Poppe (Pharmaq AS, industri)
 • Marianne Waldum Furnes (NTNU, forskning)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)

På årsmøtet i 2021 ble følgende valgt til valgkomitéen for perioden 2021-2023:

 • Dag Atle Tuft (Mattilsynet, forvaltning)
 • Renate Johansen (Pharmaq AS, industri)
 • Hege Løkslett (NINA (Veterinærinstituttet fra mai 2022), forskning)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)

Før møtet hadde Dag Atle Tuft ytret ønske om å tre ut av komitéen. På det tidspunktet hadde det ikke lyktes å identifisere en erstatning for ham. Årsmøtet ga styret fullmakt til å erstatte ham i komitéen før det årsmøtet i 2022. Vera Klafstad Rodas sa seg villig til å tre inn i komitéen f.o.m. årsmøtet i 2022.

Fra årsmøtet i 2022 består derfor valgkomitéen av følgende personer fram til årsmøtet i 2023:

 • Vera Klafstad Rodas (Mattilsynet, forvaltning)
 • Renate Johansen (FHF, industri)
 • Hege Løkslett (Veterinærinstituttet, forskning)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)

På årsmøtet i 2023 sa samtlige seg villig til å sitte i komitéen frem til valget i 2024.

Fra årsmøtet i 2024 består valgkomitéen av følgende personer, fram til årsmøtet i 2026:

 • Vera Klafstad Rodas (Mattilsynet, forvaltning)
 • Renate Johansen (FHF, industri, leder)
 • Ingunn Sommerset (Veterinærinstituttet, forskning)
 • Live Kleveland (Dyrevernalliansen, dyrevern)
This page was updated on 03 July 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa