Denne siden beskriver endringene da Forskrift om forsøk med dyr av 1. februar 1996 erstattet Forskriftene om biologiske forsøk med dyr fra 1977. (Forskriften fra 1996 ble i sin tur erstattet av Forskrift om bruk av dyr i forsøk i 2015)

Forskriften fra 1996 inneholdt en rekke nye bestemmelser: 

*forskriften omfatter også avl av dyr som skal benyttes i forsøk (§2)

*definisjonen av forsøksdyr er utvidet (§3)

*alle leverandører av forsøksdyr skal godkjennes (§5). Kravet trer i kraft 1/7-97.

*Ansvarshavende får begrenset godkjenning (4 år) og skal ha gjennomgått godkjent kurs (§6). Kurskravet trer i kraft 1/7-97.

*Dyreforsøk skal ha berettigede samfunnsmessige eller vitenskapelige hensyn(§8)

*Mulige alternative metoder skal utredes og redegjøres for i søknaden (§8)

*Feltforsøk begrenses til 2 år (§10)

*Søknadsskjemaer skal sendes til utvalget innen en uke etter godkjenning (§11)

*Utvalget kan etter innstilling fra ansvarshavende gi institusjoner blokk- godkjenninger for rutine forsøk (§11)

*Lokalene skal oppfylle kravene i vedlegg A i Europakonvensjonen (§12)

*Dyr skal ha daglig tilsyn (§12)

*Personer som steller eller fører tilsyn med forsøksdyr skal ha gjenomgått opplæring: dette har betydning for helgevikarer (§12). Kurskravet trer i kraft 1/7-97.

*Avdelinger som ikke har veterinær som ansvarshavende, skal knytte til seg en veterinær som tilfredsstiller departementets kompetansekrav (§12).

*Personer som planlegger eller utfører forsøk skal ha gjenomgått godkjent opplæring (§13). Kurskravet trer i kraft 1/7-97.

*Krav til burkort (§13)

*Blodprøvetaking fra eller injeksjoner i hjertet skal skje under total bedøvelse (§14)

*Krav om dagjournal i forsøksdyravdelinger og journal i avlsvirksomheter (§17)

*Merking av hund og katt (§18)

*Visse dyrearter skal kun skaffes fra godkjente leverandører (§19)

*Utvalgets vedtak skal nå påklages til Statens dyrehelsetilsyn (§21)

*Landbruksdepartementet kan dispensere fra krav om kurs (i.h.t. §§6, 12 & 13) for personer som har ervervet seg kompetanse før 1/2-96 (§22)

*Landbruksdepartementet kan delegere myndighet til å godkjenne opplæring og kurs for alle kategorier til Norges veterinærhøgskole (§23)

*Landbruksdepartementet skal utarbeide arbeidsinstruks for utvalgets arbeid (§24)

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa