Adrian Smith

Professor
Sekretær av Norecopa
adrian.smith@norecopa.no

Adrian Smith er britisk/norsk statsborger og har bodd i Norge siden 1980.

Utdannelse

1979: M.A., Vet.M.B. (Master of Arts & veterinærmedisinsk embetseksamen) fra Cambridge University, England

1985: Dr. scient. ved Norges veterinærhøgskole (NVH).

1988: Dr. med. vet. ved Norges veterinærhøgskole. Avhandlingens tittel: ‘Studies of the seasonal changes in testicular activity in the blue fox (Alopex lagopus)’.

2003: Spesialist i forsøksdyrkunnskap hos ECLAM (European College of Laboratory Animal Medicine).

Arbeid

1979-80: Privat veterinærpraksis i England (smådyr, husdyr og hest)

1981-85: Vitenskapelig assistent ved Dal forsøksgård, Norges veterinærhøgskole (NVH)

1985-88: Førsteamanuensis ved Forsøksgårdene/Forsøksdyravdelingen, NVH, og samtidig ansvarshavende for dyreforsøkene ved Forsøksdyravdelingen.

1988-2011: Professor i veterinærmedisin, helse hos pelsdyr og forsøksdyr ved NVH fra 1/7-88. Leder for Forsøksdyravdelingen fra 27/2-91 til 1/3-09.

2007 - d.d.: Sekretær for Norecopa i 50% stilling ved Veterinærinstituttet. Stillingsprosenten er blitt økt gjennom tildelinger fra Stortinget, og siden 2018 har det vært 100%.

Undervisning, veiledning

1986- 2011:

 • Arrangør av over 50 kurs i forsøksdyrlære for veterinær- og dyrepleierstudenter, forskere, teknikere og ansvarshavende ved landets dyreavdelinger.
 • Hovedveileder, veileder, sensor for dr. scient. studerende ved NVH.
 • Veiledning, planlegging og tilsyn med dyreforsøk ved NVH.
 • Konsulenttjenester til en rekke dyreavdelinger i Norge.


Kursdeltagelse o.l.

 • Kurs i universitetspedagogikk
 • Kurs i brannvern, Ullevål sykehus
 • Kurs i hjertelungeredning, NVH
 • Kurs i miljøfarer ved laboratorier
 • Kurs i godt vertskap, Kristiansand kommune
 • Deltagelse i en rekke internasjonale møter, kongresser o.l. om forsøksdyrlære og pelsdyrproduksjon
 • Medarrangør av flere kongresser, bl.a. et nordisk symposium i forsøksdyrlære (350 deltagere), en verdenskongress i pelsdyrproduksjon (600 deltagere) og 3 internasjonale konsensusmøter om bruk av forsøksdyr (60-100 deltagere hver).


Andre aktiviteter og verv

 • Tidligere styreverv i Scandinavian Society for Laboratory Animal Science (Scand-LAS)
 • Tidligere medlem av det nasjonale Forsøksdyrutvalget
 • Tidligere leder av den lokale etiske komitéen ved Forsøksdyravdelingen, NVH
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Laboratory Animals
 • Frivillig arbeid ved Tall Ships Races, Kristiansand 2010 og 2015
 • Bygging og innreding av et Multimediarom / Treningsklinikk, NVH
 • Installasjon av videokonferanseutstyr, NVH.
 • Mange års erfaring med kurs via videokonferanse og Skype
 • Erfaringer med drift ev egen nettserver og design av nettsider
 • Driftsansvarlig for to nettsteder (tilsammen ca. 9.000 sider):
 • Driftsansvarlig for Norecopas Refinement Wiki

Utmerkelser til Forsøksdyravdelingen på NVH

 • Utdanningskvalitetspris fra Utdannings-og forskningsdepartementet
 • VESO-prisen for formidling av forskningsresultater og fagkunnskap

Personlige utmerkelser

2003: Nordic prize for alternatives to animal experiments
2017: Sir Patrick Moore Award for contributions to animal welfare science fra RSPCA, Storbritannia
2018: Scand-LAS Award of Honour (Gold Medal)
2020: Charles River Excellence in Refinement Award (annonsert ved 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 2. september 2021)


Publikasjoner

Over 100 publikasjoner og en rekke kompendier o.l. I tillegg til disse kommer en rekke leserbrev,  kronikker og opptreden i radio og fjernsyn om bruken av forsøksdyr i Norge.

Last ned et intervju fra Dyrevern (juni, 2022)

Professor
This page was updated on 01 February 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa