Miljøberikelse hos fisk

Miljøberikelse er et viktig begrep innenfor faget forsøksdyrlære og er gjenstand for mye oppmerksomhet for tiden, ikke minst på grunn av kravene i det nye EU-direktivet. Målet er å skape et miljø for dyrene som tilfredsstiller flest mulig av deres naturlige behov, og som dermed øker dyrenes velferd. Målinger som gjøres på forsøksdyr som lever i harmoni med sitt miljø kan forventes å gi et bedre bilde av behandlingen som dyrene er blitt utsatt for, uten forstyrrende effekter fra stress-induserte endringer. Dyreforsøk blir dermed ikke bare mer etisk akseptable men de vil gi mer korrekte resultater med mindre "bakgrunnsstøy", noe som også gjør det mulig å redusere antallet forsøksdyr.

Noe av informasjonen om dette temaet er for tiden kun tilgjengelig på engelsk.

Det har vært forsket relativt lite på metoder for å gi miljøberikelse til fisk. De fleste forsøk har sett på effekten på fiskens hjerne, hvor det nå er kjent at miljøberikelse stimulerer fiskens kognitive evner. 

Norecopa ønsket å fokusere på miljøberikelse, og satt av ca. kr. 100 000 til dette formålet fra en ekstrabevilgning som Norecopa fikk i statsbudsjettet for 2013. I september 2013 ble det sendt et brev til alle landets fiskeforskningsinstitusjoner hvor Norecopa inviterte dem til å bruke pengene til å kjøpe fri erfarne forskere som kunne skrive en fullstendig søknad om forskningsmidler til et prosjekt. Invitasjonen og en litteraturoversikt kan leses her. Pengene ble gitt til Nofima Tromsø. I 2014 lyste Havbruksprogrammet ved Forskningsrådet ut 4 millioner kroner øremerket 3R-forskning hos fisk (søknadsfrist 3.9.14). Nofima, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norecopa, sendte inn en søknad om miljøberikelse hos laks i laboratorieforsøk. Forskningsrådet fikk inn mange gode søknader og besluttet å støtte tre prosjekter, på tilsammen 12 millioner kroner. Blant disse var Nofimas søknad, med tittelen Using optimised environmental enrichment to improve the rearing conditions and welfare of Atlantic salmon in relation to the 3Rs. Den korte tittelen for dette toårige prosjektet er ENRICH Fish og hadde oppstart i mars 2015. Prosjektet har også sin egen nettadresse: www.enrich-fish.net

Vi har laget en enkel nettside om miljøberikelse, som blir utvidet etterhvert.

Flere referanser:

Williams TD, Readman GD & Owen SF (2009): Key issues concerning environmental enrichment for laboratory-held fish species. Laboratory Animals 43:107-120.
Näslund J & Johnsson JI (2016): Environmental enrichment for fish in captive environments: Effects of physical structures and substratesFish and Fisheries, 17(1): 1-30.

Handley 2001. Environmental enrichment for fish used in regulatory toxicity studies. Animal Technology 52, 227-232.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa