I 2015 utarbeidet Mattilsynet følgende spørsmål og svar om de siste endringene som ble gjort før den nye Forskrift om bruk av dyr i forsøk ble vedtatt:

Hvorfor vises det ikke til forsøksdyrdirektivet i den nye forsøksdyrforskriften?

Det er fordi forsøksdyrdirektivet ennå ikke gjelder som en del av EØS-avtalen. LMD har derfor fastsatt forskriften på såkalt nasjonalt grunnlag. Når forsøksdyrdirektivet blir gjeldende i EØS-avtalen, vil LMD ta inn en henvisning til avtalen og direktivet i forskriften. Forskriften vil dermed formelt gjennomføre direktivet som en del av EØS-avtalen.

Betyr det at forsøksdyrdirektivet ikke har betydning for tolkingen av den nye forsøksdyrforskriften?

Nei. Den nye forsøksdyrforskriften er basert på direktivet. Så direktivet er viktig for tolkingen av forskriften, også før direktivet blir gjeldende i EØS-avtalen.

Hvorfor gjelder ikke den nye forsøksdyrforskriften for honningbier?

Det er fordi forsøksdyrdirektivet ikke gjelder honningbier. LMD ønsket at forsøksdyrforskriften ikke gikk lenger enn direktivet på dette punktet.

Betyr det at man ikke behøver tillatelse for å bruke honningbier i forsøk?

Nei! Kravet om tillatelse følger av dyrevelferdsloven § 13 og gjelder også honningbier.

Hvorfor gjelder ikke den nye forsøksdyrforskriften § 18 tilbakeføring av vilt til naturen?

LMD ønsket å vedta den nye forsøksdyrforskriften før sommeren og måtte derfor ta ut spesialreglene om vilt. Disse reglene må nemlig vedtas av Kongen i statsråd. Det kan først skje til høsten. LMD vil sørge for at viltreglene blir tatt inn så snart som mulig.

Betyr det at forsøksdyrforskriften ikke gjelder bruk av viltlevende dyr i forsøk?

Nei. Forsøksdyrforskriften gjelder også viltlevende dyr. Det er bare spesialreglene om vilt som ikke er vedtatt ennå.

Betyr det at vilt ikke kan tilbakeføres til naturen etter forsøk?

Nei. Tvert i mot betyr det at forskriften ikke begrenser adgangen til å tilbakeføre dyr til naturen.

Hvorfor er den nye forsøksdyrforskriften § 21 tom?

Svaret er det samme som for § 18. § 21 skal vedtas av Kongen i statsråd.

Hvorfor har Mattilsynet fått en generell hjemmel til å dispensere i den nye forsøksdyrforskriften § 38?

De fleste forskriftene på Mattilsynets område har slike dispensasjonsparagrafer. Mattilsynet kan bare dispensere i særlige tilfeller og ikke i strid med forsøksdyrdirektivet. § 38 kan altså bare benyttes hvis noen søker om dispensasjon fra de rent nasjonale kravene i forskriften.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa