Norecopas styre og valgkomité

Omtale av Norecopas nåværende styremedlemmer

Referatene fra styremøtene

Valgkomitéen

Norecopas styre:

Representanter for forvaltning (2018-2022)
Bente Bergersen, Mattilsynet, styreleder
vara: Gunvor Knudsen, Mattilsynet

Representanter for forskning og undervisning (2020-2024)
Chris Noble, Nofima Tromsø
vara: Siri Kristine Gåsnes, Veterinærinstituttet

Representanter for industri (2020-2024)
Kristian Straume-Lie, Biomark
vara: Ingebjørg O. Sævareid, Salmon Group

Representanter for dyrevern/dyrevelferd (2018-2022)
Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen
vara: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge
 

Historikk

På stiftelsesmøtet den 10. oktober 2007 ble følgende valgt inn i Norecopas første styre:

Representanter for forvaltning (valgt for 2 år):
Bente Bergersen, Mattilsynet, leder
vara  Kathrine Ryeng, Mattilsynet

Representanter for industri (valgt for 4 år):
Signe Videm, GE Healthcare
vara Kjersti Gravningen, Pharmaq (erstattet i juni 2008 av Kjetil Fyrand, Pharmaq)

Representanter for forskning (valgt for 4 år):
Dag Marcus Eide, Nasjonalt folkehelseinstituttet
vara Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen

Representanter for dyrevernorganisasjoner (valgt for 2 år):
Live Kleveland, Dyrevernalliansen
vara Jannicke Gram, Dyrebeskyttelsen Norge

Det første ordinære årsmøtet den 11. juni 2008

Kjetil Fyrand, Pharmaq, ble valgt inn som varamedlem istedenfor Kjersti Gravningen.

Årsmøtet den 3. juni 2010
Representantene for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene i Norecopas styre var på valg. Bente Bergersen (forvaltning) ble gjenvalgt i 4 år, og Johan Teige ble valgt inn som hennes vara. Anton Krag ble valgt som representant for dyrevernorganisasjonene i 4 år, med Tanya Schumacher (som byttet navn til Tanya Cross i 2011) som hans vara.

Årsmøtet den 9. juni 2011

Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet, ble valgt inn i valgkomitéen etter at Dag Sørensen gikk bort høsten 2010.

Årsmøtet den 13. juni 2012

Nye representanter for industrien ble valgt for 4 år:
Anne Ramstad, VESO Vikan
vara Terje Tingbø, Pharmaq AS
Representantene for akademia var også på valg. Dag Marcus Eide måtte trekke sitt kandidatur kort tid før årsmøtet på grunn av flytting til utlandet. Varamedlem Aurora Brønstad stilte til gjenvalg, og ble valgt for 4 år. Hun fungerte som styrerepresentanten frem til hovedmedlemmet kunne velges.

I august 2012 måtte Tanya Schumacher tre ut av sin rolle som varastyremedlem på grunn av permisjon. Erstatninger for henne og Dag Marcus Eide ble valgt våren 2013: med godkjennelse fra årsmøtet ble et elektronisk valg foretatt i tiden 19. februar - 24. mars 2013 for rollene som styremedlem for akademia og varastyremedlem for dyrevernorganisasjonene. De foreslåtte kandidatene var henholdsvis Siri Knudsen og Harald Small. Begge ble valgt enstemmig, med en valgdeltagelse på 44%.

Årsmøte den 5. juni 2014

Styrerepresentantene for forvaltningen (Bente Bergersen og vara Johan Teige) og for dyrevernorganisasjonene (Anton Krag og vara Harald Small) var på valg. Alle ble gjenvalgt for 4 år.

Våren 2015 uttrykte styremedlem Anne Ramstad ønske om å tre ut av styret ved årsmøtet. Det ble derfor foretatt et ekstraordinært valg av nytt styremedlem på årsmøtet i 2015 frem til det ordinære valget i 2016. Valgkomitéens kandidat, fiskehelsebiolog Glenn Arve Sundnes, ble valgt inn i styret.

Årsmøte den 24. mai 2016

Styrerepresentantene for industrien (Glenn Arve Sundnes og vara Terje Tingbø) og for akademia (Siri Knudsen og vara Aurora Brønstad) var på valg. Terje Tingbø ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Børge N. Frediksen i hans plass, og han ble valgt inn i styret som vararepresentant.

Årsmøte den 7. juni 2017

Styrerepresentanten for industrien (Glenn Arve Sundnes) ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Børge N. Frediksen i hans plass og Ann Cathrin Einen, MSD Animal Health Innovation AS som sin vararepresentant. Disse ble valgt frem til det ordinære valget i 2020.

Årsmøte den 12. juni 2018

Styrerepresentantene for forvaltningen (Bente Bergersen og vara Johan Teige) var på valg. Bente Bergersen stilte til gjenvalg. Johan Teige ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen hadde to kandidater til dette vervet: Gunvor Knudsen og Helene Seljenes Dahlum. Gunvor Knudsen ble valgt inn i styret som vararepresentant. Representantene for forvaltningen sitter frem til årsmøtet i 2022.
Styrerepresentantene for dyrevern (Anton Krag og vara Harald Small) var på valg. Begge ønsket å fratre sine verv. Valgkomitéen foreslo Susanna Lybæk og vara Birgitte Fineid. Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2022.
Varastyrerepresentanten for akademia (Aurora Brønstad) ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Chris Noble i hennes plass, og han ble valgt frem til det ordinære valget for representantene for akademia i 2020.

Årsmøte 2020

På grunn av Covid-19 pandemien ble valget av nye styremedlemmer i 2020 foretatt elektronisk, med stemmefrist 12. juni.
Styrerepresentantene for akademia (Siri Knudsen og vara Chris Noble) var på valg. Siri Knudsen ønsket å avslutte sitt verv. Valgkomitéen foreslo Chris Noble og vara Siri Kristine Gåsnes. Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2024.
Styrerepresentantene for industri (Børge N. Fredriksen og vara Ann Cathrin Einen) var på valg. Begge ønsket å fratre sine verv. Valgkomitéen foreslo Kristian Straume-Lie og vara Ingebjørg Sævareid. Disse ble valgt, og sitter frem til årsmøtet i 2024.

This page was updated on 22 April 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa