I sitt første driftsår (2008) mottok Norecopa midler til en halv sekretærstilling samt kr. 200.000 til drift over forvaltningsstøttemidlene til Veterinærinstituttet fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Norecopa mente at det ikke var tilstrekkelig å drifte et landsomfattende kompetansesenter på en halv stilling. Derfor har Norecopa i alle år henvendt seg til det politiske miljøet for å vinne gehør for en større tildeling. I forbindelse med lanseringen av stortingsmeldingen nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, kom Næringskomitéen med klare signaler om behovet for en sterk plattform for alternativer, samt et forslag om et pengefond til forskning på alternativer 'etter svensk modell'.

I sin åpningstale under Norecopas stiftelsesmøte, uttrykte statsråd Ole T. Heggem håp om at plattformen vil være 'en viktig premissleverandør knyttet til framtidig forvaltning og politikkutforming knyttet til bruken av forsøksdyr'.

Med bakgrunn i dette har Norecopa funnet det riktig å drive politisk lobbyvirksomhet for å øke ressurstildelingen til det nasjonale arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Fra og med regnskapsåret 2013 har Næringskomitéen plusset på Norecopas budsjett. De årlige statlige bevilgningene kan ses i de reviderte regnskapsrapportene her.

Norecopa mottok midler til en hel stilling i sekretariatet samt kr 250 000 i driftsmidler i 2019. I 2020 og 2021 ble beløpet økt til kr 500 000.

Ressurser til Norecopa og et statlig pengefond
Norecopa har lenge bedt om å få økt tildeling fra Landbruks- og matdepartementet og fra Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) for å kunne oppnå flere mål.  I brevene påpeker Norecopa behovet for et statlig pengefond for forskning og utviklingsarbeid innenfor alternativer, slik Næringskomitéen anbefalte i 2003 da Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd ble presentert.

Kronikker som Norecopa har skrevet i avisene kan leses her.

Mer om innspill fra den nasjonale komitéen om beskyttelse av forsøksdyr kan leses her.

Ny lov om dyrevelferd
Norecopa leverte en uttalelse under høringsrunden i februar 2008 om utkastet til ny Lov om dyrevelferd fra Landbruks- og matdepartementet. Norecopa er nevnt flere ganger i Odelstingsproposisjonen. Norecopa presentert sitt syn på lovutkastet under Næringskomitéens åpne høring om det reviderte lovutkastet den 22. januar 2009.

Ny forskrift om bruk av dyr i forsøk
Norecopa utarbeidet en omfattende høringsuttalelse om utkastet til den nye forsøksdyrforskriften (desember 2012)

Høringene om statsbudsjettet
Norecopa deltar i de åpne høringene som Næringskomitéen arrangerer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet om høsten:

 

Øvrige politiske innspill:


Øvrige politiske omtaler:

  • FrPs landbrukspolitiske talsmann, Morten Ørsal-Johansen, omtalte Norecopa under budsjettbehandlingen den 11. desember 2018 ( video):

    Det er ikke alt komiteen er uenig om. Norecopa, som er underlagt Veterinærinstituttet, gjør et svært godt arbeid med å redusere bruk av dyreforsøk og redusere dyrenes lidelser i forbindelse med forsøk. En enstemmig komité er enig om at de økonomiske rammene for Norecopa bør holdes på minst samme nivå som i 2018. I tillegg mener komiteen at det fortsatt skal sikres nok midler til en hel stilling i sekretariatet i Norecopa, og at de skal få driftsmidler på 250 000 kr. Man må vel kunne si at Norecopa, i hvert fall helt siden jeg kom inn i komiteen (i 2013, red.anm.), har vært komiteens baby, og komiteen er samstemt om satsingen på Norecopa. (Stortingsreferat)

  • KrF-representant Steinar Reitens omtalte Norecopa under budsjettbehandlingen den 19. desember 2020 (video):

    '...og når våre venner i Norecopa også i år har fått sin bevilgning til videre drift uten å være nevnt i statsbudsjettet men etter tverpolitisk enighet i komitéen, ja så blir det jul i år óg, President.' (Stortingsreferat)

This page was updated on 20 September 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa