Den midlertidige nasjonale plattformen ble opprettet på Norges veterinærhøgskole i november 2004 med midler fra Mattilsynet. Plattformen arrangerte eller deltok på en rekke møter. Arbeidet i 2005 ble presentert på et kurs arrangert av Forsøksdyrutvalget for de lokale ansvarshavende på Gardermoen den 28. november 2005.

Det ble skrevet to omfattende rapporter, henholdsvis for arbeidet i 2005 og 2006:

Vedlegg til rapporten:

 1. Notat fra Mattilsynet om "Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk" (N) 
 2. Kontrakt mellom Mattilsynet og NVH om "Etablering av midlertidig nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk" (N) 
 3. Fremdriftsplan for prosjektet i 2005 (N) 
 4. Oversikt over medlemmene i referansegruppen (N) 
 5. Analyse av forsøksfisk benyttet i Norge i 2003: Antall, arter og formål. Summary in English. 
 6. Harmonisation of the Care & Use of Fish in Research, Report from an international consensus meeting 
 7. Acts and Regulations concerning the Care and Use of Fish in Norwegian Research
 8. Platforms and Funds for Alternatives to Animal Experimentation
 9. A Norwegian Platform for Alternatives to Animal Experimentation 
 10. Johansen R, Needham JR, Colquhoun DJ, Poppe P & Smith AJ (2006) Guidelines for health and welfare monitoring of fish in research. Laboratory Animals, 40, 323-340.
 11. Statistical data from the web-site http://oslovet.veths.no 
 12. 'The use of databases, information centres and guidelines when planning research that may involve animals': Smith AJ & Allen T (2005), Animal Welfare, 14, 347-359. The paper is copyright UFAW but it is available (with permission from UFAW) here. The information in the paper has since been updated and converted into the database 3R Guide.
 13. Oversikt over kravene til utdanning i forsøksdyrlære (N) 
 14. Posters and handouts 2005
 15. Report on the consensus meeting between Stakeholder platforms in Europe in the context of ecopa/CONAM, Ljubljana, Slovenia, 2005 (publisert i ALTEX)
 16. Johansen R, Horsberg TE, Lund V  "Fiskevelferd 1, God helse er viktig for fiskens velferd". Norsk Veterinærtidsskift (N) 
 17. Notat til arbeidsgruppen, ny dyrevernlov (N) 
 18. The oslovet webpages
 19. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruksdepartementet for å utrede behovet for en fremtidig norsk plattform om alternativer (2001) (N) 
 20. Regnskap for prosjektet (N)

 

Smith AJ, Smith RIK & Johansen R (2006): Rapport fra prosjektet Nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk. 184 sider. ISBN 978-82-7725-137-0 

Vedlegg til rapporten:

 1. Notat fra Mattilsynet datert 4.11.04 om "Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk"
 2. Kontrakt mellom Mattilsynet og NVH om "Etablering av nasjonal plattform og forsknings- og utviklingsfond for alternativer til dyreforsøk" for 01.01.06 - 31.12.06
 3. Brev fra Mattilsynet datert 14.07.05 til NVH om et "Forsknings- og utviklingsfond for forsøksdyr"
 4. Fremdriftsplan for prosjektet i 2006
 5. Oversikt over medlemmene i referansegruppen
 6. Oversikt over de viktigste endringene i revisjonen av Appendiks A, ETS 123
 7. Statistisk analyse av aktiviteten på http://oslovet.veths.no
 8. Guidelines for health and welfare monitoring of fish in research
 9. Internettsidene til Forsøksdyravdelingen NVH: http://oslovet.veths.no og http://film.oslovet.veths.no
 10. Innlegg 'The NORINA and TextBase Website: new design and possibilities', World Congress on Animal Use and Alternatives, Berlin, august 2005
 11. Johansen R, Horsberg TE & Lund V (2006): 'God helse er viktig for fiskens velferd', Norsk veterinærtidskrift, 118:30-35
 12. Analyse av rapportering av forsøksdyr i 160 vitenskapelige artikler publisert i 8 tidsskrifter i 2004 (foreløpig rapport)
 13. Svar til et europeisk spørreskjema om forskningsaktivitet innenfor alternativer til dyreforsøk i testing
 14. Innlegg av Unni Grimholt ved Programkonferansen HAVVBRUK 2006, Bergen, mars 2006
 15. Innlegg av Renate Johansen ved Veterinære Fagdager, Trondheim, juni 2006
 16. Innlegg av Renate Johansen ved årsmøtet til LAVA (Laboratory Animal Veterinarians Association), september 2006
 17. Rapport fra eSI-møte, Alicante, september 2006 
 18. Innlegg av Adrian Smith ved konferansen 'Do experimental animals have a future?', Bilthoven, oktober 2006
 19. Innlegg av Adrian Smith ved årsmøte til ecopa, Brussel, november 2006
 20. Brev datert 16.06.06 fra Mattilsynet til LMD om en permanent plattform
 21. Brev datert 27.07.06 fra Mattilsynet til LMD om et pengefond for alternativer
 22. Programmet til konferansen 17.10.06 'Status og visjoner for en norsk plattform og fond for alternativer til dyreforsøk'
 23. Innlegg av Adrian Smith under Næringskomitéens høring 25.10.06 om budsjettforslaget for 2007
 24. Innlegg av Adrian Smith til Rådet for dyreetikk 07.12.06
 25. Brev fra NVH til Mattilsynet datert 16.06.06 om regionale inspektører til forsøksdyravdelingene
 26. Epost fra Forsøksdyravdelingen, NVH til Mattilsynet datert 31.03.06 om behovet for å revurdere betegnelsene og utdanningskravene brukt i Norge for forsøksdyrteknikere
 27. Epost fra Forsøksdyravdelingen, NVH til Mattilsynet datert 31.03.06 om behovet for retningslinjer for bruken av dyr i undervisningen
 28. Telefax fra NVH til FDU om retningslinjer for bruken av dyr i undervisningen, blodprøvetaking og oppstalling av kanin
 29. Omtale av en nasjonal plattform i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2007, LMD
 30. Omtale av en nasjonal plattform i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2007, FKD
 31. Oppslag i Verdens Gang om dyreforsøk og en nasjonal plattform, juni/juli 2006 (utelatt av copyright-hensyn)
 32. Innspill til arbeidsgruppen om ny dyrevelferdslov
 33. Regnskap for 2006
This page was updated on 17 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa