1 INTRODUKSJON

2. BESKRIVELSE AV OPPGAVER SOM PÅLIGGER DYREPASSERE OG FORSØKSDYRTEKNIKERE.
2.1 ARBEIDSOMRÅDE FOR KATEGORI A (DYREPASSERE)
2.2 ARBEIDSOMRÅDE FOR KATEGORI B (FORSØKSDYRTEKNIKERE)

3. OVERSIKT OVER CURRICULUM

3.1 BEHOV FOR DYREFORSØK, ETIKK, LOVER OG FORSKRIFTER
3.2 ANVENDT FORSØKSDYRVITENSKAP OG ANVENDT PATO-FYSIOLOGI
3.2.1 Hygiene
3.2.2 Helsekontroll og pato-fysiologi
3.2.3 Ernæring
3.2.4 Stell og pass, teknikker
3.2.5 Avl
3.2.6 Eksperimentelle teknikker
3.3 ANVENDT BIOLOGI
3.4 GENERELLE STUDIER

4 DETALJERT CURRICULUM FOR UTDANNING AV DYREPASSERE OG FORSØKSDYRTEKNIKERE

4.1 NØDVENDIGHET AV DYREFORSØK, ETIKK, LOVER OG FORSKRIFTER
4.1.1 Generelle mål
4.1.2 Spesielle mål

4.2 ANVENDT FORSØKSDYRVITENSKAP OG ANVENDT PATO-FYSIOLOGI
4.2.1. Hygiene
4.2.1.1 Generelle mål
4.2.1.2 Spesifikke mål
4.2.1.2.1 Spredning av infeksjoner
4.2.1.2.2 Personlig hygiene
4.2.1.2.3 Desinfeksjon og sterilisering
4.2.1.2.4 Arbeidshygiene
4.2.1.2.5 Forebyggelse og bekjempelse av skadedyr
4.2.1.2.6 Parasitter og mikroorganismer
4.2.1.2.7 Eksperimentell infeksjon av forsøksdyr
4.2.1.2.8 Barrieredyr og gnotobiotiske dyr
4.2.2 Helsekontroll og anvendt pato-fysiologi
4.2.2.1 Generelle mål
4.2.2.2 Spesielle mål
4.2.2.2.1 Klinisk helsekontroll
4.2.2.2.2 Sykdomstegn
4.2.2.2.3 Diagnostikk av død
4.2.2.2.4 Årsaker til sykdom og død
4.2.2.2.5 Motstandskraft mot sykdom
4.2.2.2.6 Vert : parasitt forholdet, sykdomsforløp
4.2.2.2.7 Sår og sårbehandling
4.2.2.2.8 Immunitet
4.2.2.2.9 Tumores
4.2.3 Ernæring
4.2.3.1 Generelle mål
4.2.3.2 Spesielle mål
4.2.3.2.1 Introduksjon
4.2.3.2.2 Fôrsammensetning og lagring
4.2.3.2.3 Fôringsmetoder
4.2.4 Zooteknikker (stell og drift)
4.2.4.1 Generelle mål
4.2.4.2 Spesielle mål
4.2.4.2.1 Gnagere og kanin
4.2.4.2.2 Kjøttetere
4.2.4.2.3 Primater
4.2.4.2.4 Husdyrbruksdyr
4.2.4.2.5 Amfibier
4.2.4.2.6 Oppstalling av små forsøksdyr
4.2.4.2.7 Økonomiske overlegninger ved avl og vedlikehold
4.2.4.2.8 Produksjonsplanlegging
4.2.4.2.9 Karantene
4.2.4.2.10 Gnotobiotiske og definerte barrieredyr
4.2.4.2.11 Spesielle dyr
4.2.4.2.12 Transport av dyr
4.2.4.2.13 Innkjøp av dyr
4.2.4.2.14 Generelt om stell og drift av dyreavdeling
4.2.5 Avl
4.2.5.1 Generelle mål
4.2.5.2 Spesielle mål
4.2.5.2.1 Avl av dyr med arvelige lidelser
4.2.5.2.2 Heterozygoti for pelsfarger og andre karakteristika
4.2.5.2.3 Kjønnsbundnde eller letale gener
4.2.5.2.4 Seleksjon
4.2.5.2.5 Innavl, innavlede stammer
4.2.5.2.6 Utavl
4.2.6 Eksperimentelle teknikker
4.2.6.1 Generelle mål
4.2.6.2 Spesielle mål
4.2.6.2.1 Terminologi
4.2.6.2.2 Instrumenter, stell og bruk
4.2.6.2.3 Forberedelse til kirurgiske inngrep
4.2.6.2.4 Post operative prosedyrer
4.2.6.2.5 Inngift av medikamenter
4.2.6.2.6 Blodprøvetaking
4.2.6.2.7 Urin oppsamling
4.2.6.2.8 Anestesi
4.2.6.2.9 Uttak av organer (for mikrobiologisk, histologisk eller biokjemisk undersøkelse
4.2.6.2.10 Inngrep for å fjerne organer eller ta ut biospier fra levende dyr
4.2.6.2.11 Laboratorieundersøkelser av urin, feces og blod
4.2.6.2.12 Eksperimentelle dietter, tillaging og administrering)
4.2.6.2.13 Eksperimentelle teknikker i reproduksjon
4.2.6.2.14 Protokoller, utregning av doser
4.2.6.2.15 Eliminere uønskede variabler i ekperimenter
4.2.6.2.16 Klinisk undersøkelsesmetoder

4.3 ANVENDT BIOLOGI
4.3.1 Generell mål
4.3.2 Spesielle mål
4.3.2.1 Generell trekk ved liv
4.3.2.2 Metabolisme
4.3.2.3 Huden
4.3.2.4 Bevegelsesystemet
4.3.2.5 Kroppens hulrom
4.3.2.6 Fordøyelsen og fordøyelsesorganene
4.3.2.7 Respirasjon og respirasjonsorganene
4.3.2.8 Sirkulasjon
4.3.2.9 Blod og blodproduserende organer
4.3.2.10 Nyrer og urinproduksjon
4.3.2.11 Reproduksjon
4.3.2.12 Nervesystemet og sanseorganene
4.3.2.13 Hormoner

4.4 GENERELLE STUDIER
4.4.1 Kommunikasjon
4.4.1.1 Generelle mål
4.4.2 Naturvitenskap
4.4.2.1 Generelle mål
4.4.3 Databearbeidelse
4.4.3.1 Generelle mål
4.4.4 Personlig helse opplæring
4.4.4.1 Generelle mål

Detaljert curriculum gjengis her.

This page was updated on 29 December 2020

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa