1 INTRODUKSJON

2. BESKRIVELSE AV OPPGAVER SOM PÅLIGGER KATEGORI C

3. KORTFATTET OVERSIKT OVER CURRICULUM FOR KATEGORI C
3.1 BEHOV FOR DYREFORSØØK, ETIKK, LOVER OG FORSKRIFTER
3.2 ANVENDT FORSØKSDYRVITENSKAP OG ANVENDT PATO- FYSIOLOGI
3.2.1 Hygiene
3.2.2 Helse kontroll og pato-fysiologi
3.2.3 Ernæring
3.2.4 Stell og pass, teknikker
3.2.5 Avl
3.2.6 Eksperimentelle teknikker
3.3 ANVENDT BIOLOGI

4 DETALJERT CURRICULUM FOR UTDANNING AV KATEGORI C
4.1 NØDVENDIGHET AV DYREFORSØK, ETIKK, LOVER, FORSKRIFTER
4.1.1 Generelle mål
4.1.2 Spesielle mål
4.1.3 Forsøksoppsett, gjennomføring av dyreforsøk
4.1.4 Analyse av allerede publiserte artikler
4.2 ANVENDT FORSØKSDYRVITENSKAP OG ANVENDT PATO- FYSIOLOGI
4.2.1. Hygiene
4.2.1.1 Generelle mål
4.2.1.2 Spesifikke mål
4.2.1.2.1 Spredning av infeksjoner
4.2.1.2.2 Personlig hygiene
4.2.1.2.3 Desinfeksjon og sterilisering
4.2.1.2.4 Arbeidshygiene
4.2.1.2.5 Forebyggelse og bekjempelse av skadedyr
4.2.1.2.6 Parasitter og mikroorganismer
a) Rundormer, båndormer, leverikter
b) Coccidier, toxoplasma og andre encellede parasitter
c) Ektoparasitter
d) Bakterier
e) Sopp
f) Virus
4.2.1.2.7 Eksperimentell infeksjon av forsøksdyr
4.2.1.2.8 Barrieredyr og gnotobiotiske dyr
4.2.2.1 Generelle mål
4.2.2.2 Spesielle mål
4.2.2.2.1 Klinisk helsekontroll
4.2.2.2.2 Sykdomstegn
4.2.2.2.3 Diagnostikk av død
4.2.2.2.4 Årsaker til sykdom og død
4.2.2.2.5 Motstandskraft mot sykdom
4.2.2.2.6 Vert-parasitt forholdet, sykdomsforløp
4.2.2.2.7 Sår og sårbehandling
4.2.2.2.8 Immunitet
4.2.2.2.9 Tumores
4.2.3 Ernæring
4.2.3.1 Generelle mål
4.2.3.2 Spesielle mål
4.2.3.2.1 Introduksjon
4.2.3.2.2 Fôrsammensetning og lagring
v4.2.3.2.3 Fôringsmetoder
4.2.4 Zooteknikker (stell og drift)
4.2.4.1 Generelle mål
4.2.4.2 Spesielle mål
4.2.4.2.1 Gnagere og kanin
4.2.4.2.2 Kjøttetere
4.2.4.2.3 Primater
4.2.4.2.4 Landbruksdyr
4.2.4.2.5 Amfibier
4.2.4.2.6 Oppstalling av små forsøksdyr
4.2.4.2.7 Økonomiske overlegninger ved avl og vedlikehold
4.2.4.2.8 Produklsjonsplanlegging
4.2.4.2.9 Karantene
4.2.4.2.10 Gnotobiotiske og definerte barrieredyr
4.2.4.2.11 Spesielle dyr
4.2.4.2.12 Transport av dyr
4.2.4.2.13 Innkjøp av dyr
4.2.4.2.14 Generelt om stell og drift av dyreavdeling
4.2.5 Avl
4.2.5.1 Generelle mål
4.2.5.2 Spesielle mål
4.2.5.2.1 Avl av dyr med arvelige monofaktorielle defekter
4.2.5.2.2 Heterozygoti for pelsfarger og andre karakteristika
4.2.5.2.3 Kjønnsbundne eller letale gener
4.2.5.2.4 Seleksjon
4.2.5.2.6 Utavl
4.2.6 Eksperimentelle teknikker
4.2.6.1 Generelle mål
4.2.6.2 Spesielle mål
4.2.6.2.1 Terminologi
4.2.6.2.2 Instrumenter, stell og bruk
4.2.6.2.3 Forberedelse til kirurgiske inngrep
4.2.6.2.4 Post operative prosedyrer
4.2.6.2.5 Inngift av medikamenter
4.2.6.2.6 Blodprøvetaking
4.2.6.2.7 Urin oppsamling
4.2.6.2.8 Anestesi, analgesi
4.2.6.2.9 Uttak av organer
4.2.6.2.10 Inngrep for å fjerne organer eller ta ut biopsier fra levende dyr
4.2.6.2.11 Laboratorieundersøkelser av urin, feces og blod
4.2.6.2.12 Eksperimentelle dietter
4.2.6.2.13 Eksperimentelle teknikker i reproduksjon
4.2.6.2.14 Protokoller, utregning av doser
4.2.6.2.15 Eliminere uønskede variabler i ekperimenter
4.2.6.2.16 Klinisk undersøkelsesmetoder
4.3 ANVENDT ZOOLOGI
4.3.1 Generelle mål
4.3.2 Spesielle mål
4.3.2.1 Generell trekk ved liv
4.3.2.2 Metabolisme
4.3.2.3 Huden
4.3.2.4 Bevegelsesystemet
4.3.2.5 Kroppens hulrom
4.3.2.6 Fordøyelsen og fordøyelsesorganene
4.3.2.7 Respirasjon og respirasjonsorganene
4.3.2.8 Sirkulasjon
4.3.2.9 Blod og blodproduserende organer
4.3.2.10 Nyrer og urinproduksjon
4.3.2.11 Reproduksjon
4.3.2.12 Nervesystemet og sanseorganene
4.3.2.13 Hormoner
4.4 GENERELLE STUDIER
4.4.1 Kommunikasjon
4.4.2 Statistikk
4.4.3 Personlig helseopplæring

Curriculum for kategori C

Forslag til modulsystem for kategori C

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa