Modulene bør tas i rekkefølgen oppgitt nedenfor (modul 1 må tas først).

MODUL 1 (1 dag)


1. INNLEDNING
1. Hensikt med utdannelsen. Forsøksdyrlære i et nøtteskall. De 3 R-ene (Replace, Reduce og Refine)

2. SAMFUNNET OG BRUK AV FORSØKSDYR
1. Historikk
2. Behovet for forsøksdyr nå og i fremtiden
3. Dagens omfang
4. Samfunnets holdninger

3. ETIKK
1. Generelt om etikk
2. Anvendt forsøksdyretikk

4. LOVGIVING, FORSKRIFTER OG SAKSGANGEN VEDRØRENDE DYREFORSØK
1. Lover og forskrifter
2. Ulike skjemaer (rapporter, innkjøp, forsøksjournal, statistikk)

5. MYNDIGHETER OG ORGANISASJONER
1. Utvalg for forsøk med dyr og etikkutvalget
2. Dyrevernorganisasjoner, legater og antiviviseksjonsbevegleser

6. VIDEREUTDANNING, LITTERATUR, KONGRESSER

7. GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) OG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP'ER)

8. KARAKTERISERING AV FORSØKSDYRET FOR PUBLISERING
1. Analyse av vitenskapelige publikasjoner (gruppearbeid)
1. Bedømmelse av valg av dyreart, antall dyr brukt
2. Bedømmelse av protokollen
3. Etisk bedømmelse, belastningen for dyret
2. Korrekt beskrivelse av dyreforsøk i en vitenskapelig avhandling

MODUL 2 (1 dag)


1. KOMPARATIV BIOLOGI
1. Morfologiske, fysiologiske, biokjemiske og immunologiske data m.m. hos vanlige forsøksdyr
2. Data hos andre dyreslag

2. GENETIKK OG AVL
1. Kort gjennomgang av den teoretiske bakgrunnen for moderne molkylærgenetikk, alleler, gener, genloci, kromosomkart, Mendels arvelighetslover, homozygoti, heterozygoti
2. Internasjonal nomenklatur
3. Paringsfysiologi (kjønnsmodning, brunstsyklus, styring av paring, drektighet, falsk drektighet m.m.)
4. Avl
1. Innavl
2. Mutanter, coisogene linjer, congene linjer
3. Immuno-inkompetente dyr
4. F1-hybrider
5. Utavl
6. Internasjonal nomenklatur
7. Kunstig inseminasjon
8. Genetisk monitorering
9. Transgene dyr
10. Dypfrysing av embryoer, genbanker

MODUL 3 (2 dager)


Dag 1:

1. DYRET SOM FORSKNINGSINSTRUMENT
1. Homeostasemekanismer og stress
2. Innvirkning av fysiske parametre
1. Temperatur og fuktighet
2. Lys
3. Lyd
4. Kontroll av de fysiske parametrene.
3. Innvirkning av mikrobiologiske faktorer, zoonoser, epizootier.
1. Dyrekvalitet fra et mikrobiologisk synspunkt
2. Gnotobiotikk
3. SPF-dyr
4. Konvensjonelle dyr
5. Helse-kontrollerte dyr
6. Ikke helse-kontrollerte dyr
4. Sykdommer hos de vanligste forsøksdyrene
1. Forebyggende tiltak
2. Diagnose
3. Behandling
4. Effekt på eksperimentelle resultater
5. Helse-monitorering
6. Tegn på smerte og ubehag


Modul 3, Dag 2:

1. KONTROLL AV YTRE FAKTORER SOM KAN INFLUERE PÅ DYREFORSØK
1. Kontroll av de mikrobiologiske parametrene
1. Luft
2. Barrierer
3. Trafikk gjennom forsøksdyravdelingen
4. Desinfeksjon
2. Innvirkning av kjemiske faktorer
1. Fôr. Ernæringsteori
1. Tilberedningsformer: pelletering, ekspandert fôr, pulver, grøt m.m.
2. Fôringsmetoder: ad libitum, restricted, pair-feeding, tvangsfôring
2. Vann
3. Strø
4. Annet. Tilsatte eller ufrivillig tilførte kjemikalier
3. Innvirkning av sosiale faktorer. Observasjon av dyrets adferd.
1. Bestemmelser av dyrets trivsel
2. Adferdsstudier
1. Interaksjoner mellom dyr
2. Interaskjoner mellom dyret og buret, miljøberikelse
3. Interaksjoner mellom dyret og mennesker

MODUL 4 (1 dag)


1. ADMINISTRASJON OG PRAKTISKE GJENNOMFØRING AV DYREFORSØK
1. Anskaffelse av forsøksdyr
2. Transport av dyr, internasjonale regler
3. Mottak av dyr, merking
4. Isolering, akklimatisering
5. Dyretetthet på en forsøksdyravdeling. Intern transport
6. Inspeksjon av dyrene, rutiner i dyreavdelingen
7. Håndtering av ulike typer bur og innredning
8. Håndtering av fôr
9. Håndtering av strø
10. Vannforsyning
11. Rengjøring og desinfeksjon
12. Journalføring, bruk av burkort
13. Håndtering av døde dyr og avfall
14. Ordensregler og rutiner

2. HELSERISIKO OG SIKKERHETSRUTINER
1. Generelt om hygiene
2. Forsøksdyrallergi
3. Vern mot allergener
4. Vern mot zoonoser og patogener
5. Vern mot karsinogener og andre kjemiske stoffer
6. Vern mot radioaktiv stråling
7. Forebyggende tiltak mot fysiske skader, ergonomi

3. LOVER OG FORSKRIFTER OM ARBEIDSMILJØET OG PERSONVERN

4. PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV DYREFORSØK
1. Forberedelser, ansvar, bruk av litteratur, valg av dyremodell (art, stamme, besetning, genetisk og mikrobiologisk standard)
2. Statistikk og planlegging
3. Alternativer til dyreforsøk
1. Alternative metoder innen test- og produksjonsvirksomhet.
2. Andre alternative metoder

 

MODUL 5 (1 dag)


1. ANESTESI, ANALGESI OG EKSPERIMENTELLE TEKNIKKER
1. Ulike metoder for anestesi og analgesi
2. Valg av anestetika. Interaksjon med forsøket
3. Pre- og postoperativt stell
4. Smertelindring og valg av analgetika

2. AVLIVING

3. IMMUNISERING
1. Teknikker for framstilling av poly- og monoklonale antistoffer (Det forutsettes at de grunnleggende immunologiske prinsippene er kjente).

MODUL 6 (2 dager)


Dag 1:

1. ARBEID MED DET VÅKNE DYRET: MUS OG ROTTE
1. Håndtering
2. Merking
3. Sondefôring
4. Blodprøvetaking
5. Injeksjoner
6. Immuniseringsteknikk
7. Vaginalutstryk og mikroskopering

2. ARBEID MED DET ANESTESERTE DYRET: MUS OG ROTTE
1. Anestesi
2. Intubering. Tilkobling til respirator
3. Kateterisering
4. Blodprøvetaking
5. Bestemmelse av syre-base status
6. Suturering, valg av suturmaterialer og agraffer
7. Avlivning, dødskriterierModul 6, Dag 2:

1. ARBEID MED DET VÅKNE DYRET: KANIN, MARSVIN, ØRKENROTTE, HAMSTER
1. Håndtering
2. Merking
3. Sondefôring
4. Blodprøvetaking
5. Injeksjoner
6. Immuniseringsteknikk
7. Vaginalutstryk og mikroskopering

2. ARBEID MED DET ANESTESERTE DYRET: KANIN, MARSVIN, ØRKENROTTE, HAMSTER
1. Anestesi
2. Intubering. Tilkobling til respirator
3. Kateterisering
4. Blodprøvetaking
5. Bestemmelse av syre-base status
6. Suturering, valg av suturmaterialer og agraffer
7. Avlivning, dødskriterier

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa