Sakslisten for årsmøte i 2014

 

 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 5. Valg av styrerepresentanter for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene med varamedlemmer*
 6. Valg av valgkomitéen**
 7. Valg av komitéen for Norecopas 3R-pris***
 8. Regnskap for 2013 med revisors rapport
 9. Styrets årsberetning for 2013
 10. Handlingsplan for 2014-2017 og budsjett. Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R’ene. Kontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap). Styret foreslår at kontingenten for institusjoner/avdelinger økes til kr. 1000, mens kontingenten for individer (kr. 200) ikke endres.
 11. Fullmakt til styret for kommende periode

 

*Alle nåværende styremedlemmer stiller til gjenvalg:
Representanter for forvaltningen: Bente Bergersen og Johan Teige (vara)
Representanter for dyrevernorganisasjonene: Anton Krag og Harald Small (vara)

**Representantene for forvaltningen (Bjørn Groven), akademia (Tore Kristiansen) og dyrevernorganisasjonene (Adeleid Haugen) stiller til gjenvalg. Som representant for industrien foreslår valgkomitéen Tor André Giskegjerde, EWOS.

***Alle nåværende medlemmer av 3R-priskomitéen stiller til gjenvalg:
Heidi Bugge (forvaltningen), Lasse Skoglund (akademia), Christian Wallace (industrien) og Torill Malmstrøm (dyrevernorganisasjonene).

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa