Sakslisten for Norecopas årsmøte onsdag 7. juni 2017 kl. 1000

Årsmøtet arrangeres i Fellesauditoriet, Veterinærmiljøene på Adamstua (Ullevålsveien 68, bygning 22)

 
  1. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
  2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og fullmakter
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Regnskap for 2016 med revisors rapport
  6. Styrets årsberetning for 2016
  7. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2017. Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R’ene. Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap).
  8. Vedtektenes pkt. 11, annen setning (oppfølging av sak 10 fra årsmøtet i 2016).
  9. Valg av styrerepresentant (med varamedlem) for industrien for perioden 2017-2020.
  10. Fullmakt til styret for kommende periode
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa