Sakslisten for Norecopas årsmøte i 2020

På grunn av korona-pandemien utgår det fysiske årsmøtet som Norecopa hadde planlagt å arrangere i Oslo i juni. Møtet erstattes av elektronisk stemmegiving over sakene på sakslisten. Medlemmene er blitt bedt om å stemme innen fredag 12. juni 2020, og stemmesedlene telles mandag 15. juni 2020. Den utsendte sakslisten er som følger:

  1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Regnskap for 2019 med revisors rapport
  4. Styrets årsberetning for 2019 / Annual Report for 2019
  5. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2020. Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap). Styret foreslår å beholde medlemskontingent for institusjoner/avdelinger på kr. 2.000 og medlemskontingenten for individer på kr. 200.
  6. Valg av styrerepresentantene for industrien og forskningen.
  7. Fullmakt til styret for kommende periode.


Diskusjonen om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R’ene, utsettes til neste årsmøte.

Norecopa tar sikte på et fellesarrangement med den nasjonale komitéen for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål i løpet av høsten 2020, når pandemi-situasjonen tillater det.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa